« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Rekonstrukce mostu Bohumileč.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Rekonstrukce mostu Bohumileč.
Pernštýnské nám.1,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin,úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin,pátek 8 – 14,30 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 36483/2020/5
Č.j.: MmP 60014/2020
vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: tereza.bydzovska@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 15.června 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ: 00274178
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající ve
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-28377-1/ČJ-2020-170606 dne 22.4.2020
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmene c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,pro místní úpravu provozu spočívající
v označení změny místní úpravy provozu na silnici č.III/29820 v úseku navržené rekonstrukce silnice v obci
Rokytno,místní části Bohumileč (stavba "Rekonstrukce mostu ev.č.29820-1 Bohumileč") <.>
<br> K označení po...

Načteno

edesky.cz/d/3947309

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz