« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Výzva k podání nabídek na zakázku - Obnova propustku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek na zakázku - Obnova propustku
VÝZ'U'A K PODÁNÍ NABÍDEK
<br> NA VEŘEJNOU znmnu MALÉHO RquAHu NA Hmmm PRACE
<br> Veřejná zakážká mnie“-ha rozsahu ve 5my53u ust.š 2? á š 31 zákona č.134HÚIE Sb„ o zadávání“ veřejných zakázek,ve mění pozdějšfth předpisů [Hák-jen „321321 není zadáváno u zadávacím.řržem'pádfe ZZVZ <.>
<br> ; JESTE“ gfůrmr zam-imm-
<br> Dbnnva propustku Malšovice-Paxdernv,ev.č.IUI-02
<br> LLQEHIJEleřůt „.W 5.Ema wara;
<br> Uber.Naliáuine
<br> IČO: mmm
<br> se sídlem Chlum 21.Malšovice,PSČ 252 93
<br> bankovní spojení : 52 1?14359IUBDD
<br> engoba oprávněná jednat za raáauatele: Jana Pšenička—vá,starostka
<br> kontaktní nas-aha: Jana Pšeničkwá telefan: 318 864 126 email: Star-:: sta Énalmvicemz
<br> Obec Nalřovice jako veřejný zadavatel výzývá kpřediožení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova propustku Holčovice—Paidemv.ev.č.hil—gg" [dále jen „veřejná zakázka",tato výzva k podání nabídek dále jen „výzva",proces výběru dodavatele podle této výzvý dále též „výběrově řízení“j <.>
<br> veřejná zakázka neni zadáváno v zadávacím řízení podle INZ a pravidia výběrového řízení jsou stanovena vtěto výzvě.Žádný z případných odkazů na zzvz ani použitých pojmů proto nelze výkláclat tak.že bý výběrově řízení mohlo být považováno za zadávací řízení podle IM <.>
<br> : Pánu-fit: '.<.> ::-:! Ej“-mník; Druh veřejně zakázkv maiěho rozsahu: veřejná zakázka na stavební práce Předpokládaná howta veřejně zakázkv: 2560500; Kč bez DPH
<br> Iviisto plnění: Staveniště die projektová dokumentace pro akci s názvem Ubnovo propustku — ká,Noižovice,Noížovícke Podhájí Noižovíce — Pozdernv,výpracovaně Ing.Naděždou Hájkovou,hlavníinženýrkou projektu <.>
<br> Doba plnění:
<br> předpokládané zahájení plnění: na výzvu zadavatele poté,co bude vvbrán dodavatel a uzavřena smlouva o dílo.Zahájením plnění se rozumí převzetí staveniště.předpokiádaně ukončení plnění: do 3 měsíců od převzetí staveniště <.>
<br> Předmětem plnění podle této veřejně zakázkv je provedení dila spočívajícího v obnově (demolici stá...

Načteno

edesky.cz/d/3944029

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz