« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Svazek měst a obcí okresu Strakonice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
územního samosprávného celku
<br>
<br> Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br>
<br>
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br>
Název ÚSC: Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br> Statutární orgán : předseda svazku,ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Sídlo: Velké náměstí X,Strakonice
<br> IČ: 691 09 541
<br>
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br>
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br>
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>
<br> • Dílčí přezkoumání hospodaření – nebylo provedeno
<br> • Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13.1.2020 do 10.6.2020
<br>
II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
<br> ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br>
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
<br> nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředk...
Obsah vyvěšení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
územního samosprávného celku
<br>
<br> Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br>
<br>
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br>
Název ÚSC: Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br> Statutární orgán : předseda svazku,ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Sídlo: Velké náměstí X,Strakonice
<br> IČ: 691 09 541
<br>
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br>
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br>
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>
<br> • Dílčí přezkoumání hospodaření – nebylo provedeno
<br> • Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13.1.2020 do 10.6.2020
<br>
II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
<br> ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br>
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
<br> nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředk...

Načteno

edesky.cz/d/3942847

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz