« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Návrh závěrečného účtu města 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu města 2019
Návrh závěrečného účtu města Dolní Bousov za rok 2019 (dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> 1.Udaie o plnění přiimů a výdajů za rok 2019
<br> Přijmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost [ % Daňové 46 655 000,00 47 994 243,00 50 224 302,19 104,65 Nedaňové 3 607 200,00 3 909 351,00 3 966 147,95 101,45 Kapitálové 2 800 000.002 2 486 721,00_ 2 486 719,00 100,00 Přijaté transfery 8 337 800,00: 11 990 354,88; 11 990 354,88 100,00 Celkem 61 400 000,00' 66 380 669,88 68 667 524,02; 103,45 Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost [ % Běžné 36 370 000.00 41 774 730,84 39 653 856,98 94,92 Kapitálové 23 760 000.00 28 883 516,04,23 927 21 1,181 82,84 Celkem 60 130 000,00“ 70 658 246,88! 63 581 068,16i 89,98 Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 8115 Změna stavu krátk.prostř.0,00 5 547 577,00,-3 741 659,84 8124 Splátky úvěrů -1 270 000,00,»1 270 000.001 -1 269 756,00 0901 0,00 0,00 -75 040,02 Celkem -1 270 000,00 4 277 577,00 —5 086 455,86 Plnění rozpočtových příjmů je uvedeno v příloze č.1A Plnění rozpočtových výdajů je uvedeno v příloze č.15 2.Zůstatkv na bankovních účtech k 31.12.2019 Stavk1.1.2019 Staví—(31.12.2019 Základní běžný účet 18 039 137,89 21 780 797,73 Hospodářská Činnost 2 375 424,5? 2 589 723,52 Pokladna Hč 67 510,00 144 930,00 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery
<br> Učei transferu Kč | Poskytovatel [ UZ Dotace z úřadu práce 22 500,00 MPSV ČR - 13013 Dotace na pečovatelskou službu 425 300,00 MPSV ČR 13305 Dotace na opravo hřbitovní zdi ve Vlčím Poli 700 000.00 _Mze CR 2902? Dotace na instalaci nového knihovního systému KOHA 15 000,00 MK ČR 34053 Dotace na výdaje související s přípravou SLDB 2021 6 916,00 iMF CR 98018 Dotace na volby do Evropského parlamentu 87 755,00 _MV ČR 98348 Dotace pro základní školu "Šablony" 1 812 643,00 _MŠMT ČR 33063 _ _ Dotace na umělou obnovu lesa sadbou ! 60 000,00 Mze ...

Načteno

edesky.cz/d/3942779

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz