« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Rekonstrukce komunikace II/410 (průtah obcí ) v roce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
1
<br> IČ: 00373788 Bankovní spojení: 4100005114/7940
<br> Obec Knínice
Knínice 2,588 56 Knínice e-mail: kninice@ji.cz DS: gzva598
<br>
Vaše značka: V Knínicích 13.6.2020
<br> Rekonstrukce komunikace II/410 (průtah obcí ) v roce 2021
<br> Vážení spoluobčané <,>
<br> v roce 2021 by měla proběhnout rekonstrukce hlavní silnice II/410 v naší obci
<br> v intravilánu obce (cca od „značky“ do „značky“).Investorem akce je Krajská
<br> správa a údržba silnic Vysočiny.Půjde o rozšíření komunikace a její opravu <.>
<br> Bohužel,rozšíření silnice bude mít za následek pokácení prvních 5 lip,které jsou
<br> po levé straně silnice při výjezdu na Krasonice.Přibližně jeden rok se obec
<br> tomuto řešení bránila,ale akce je dotovaná a musí splňovat požadavky aktuální
<br> norem na šířku pozemních komunikací,takže nakonec zbyly dvě možnosti:
<br> silnici neopravovat anebo kácet.Dobrou zprávou je,že měla padnout i lípa u
<br> mostu,ale tu obec uhájila a oprava mostu bude probíhat,tak aby nedošlo
<br> k ohrožení této lípy <.>
<br> Investoru akce bylo uloženo vysadit 15 nových stromů,které bychom
<br> chtěli osadit do břehu v místě stávajících pěti lip.Tím bychom měli pro příští
<br> generace našich dětí zajistit existenci naší „brány“ <.>
<br> Děkuji za pochopení <.>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,zastupitel pověřený výkonem
<br> pravomocí starosty

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz