« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Nabídka prodeje pozemku.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka prodeje pozemku.
Obecní úřad Rokytno
zveřejňuje
<br> záměr Obce Rokytno
<br>
<br>
Ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> Obecní úřad v Rokytně záměr dispozice s majetkem obce <.>
<br>
<br>
1.prodej pozemku v obci Rokytno k.ú.Rokytno
<br> p.p.č.1123/237 98 m2 ostatní plocha
dle geometrického plánu číslo 766-9/2019 zpracovaného firmou GEOVAP,spol s.r.o <.>
<br>
<br> Podmínky prodeje:
<br> prodej nemovitostí podléhá dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> v platném znění,schválení zastupitelstvu obce Rokytno,které bude
<br> převod pozemku projednávat na svém veřejném zasedání <.>
<br> Nabídky mohou být doručeny osobně či poštou na adresu: Obecní úřad
<br> Rokytno,Rokytno 21,PSČ 533 04,nejpozději do 26.6.2020 <.>
<br>
Bližší informace budou podány na Obecním úřadě v Rokytně,tel.466989128 <.>
<br> Záměr byl zveřejněn na úřední desce: od 11.6.2020 do 28.6.2020 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3936600

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz