« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Závěrečný účet obce Rokytno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Rokytno
Licence: DOC2
<br> Obec Rokytno
<br> \ <,>
<br> XCRGBZUC /ZN2 (24012019 / 01012019)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> sestavený ke dni 19.02.2020
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00274178 název Obec Rokytno ulice,č.p.Rokytno 21 obec Rokytno PSČ,pošta 53304 Kontaktní údaje telefon 4669891 28 fax 466989128 e—mail urad©rokytno.eu WWW stránky www.rokytno.eu
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> 19.02.2020 14h56m Os Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0 <.>
<br> strana 1 / 9
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet
<br> Daňové příjmy 12 953 900,00 Nedaňové příjmy 1 605 300,00 Kapitálové příjmy 214 000,00 Přijaté transfery 251 200,00
<br> Příjmy celkem 15 024 400,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 13 470 917,00 1 828 300,00 214 000,00
<br> 1 373 324,00 16 886 541,00
<br> Skutečnost
<br> 14 087 894,22 1 782 025,19 167 797,00
<br> 2 269 274,21 18 306 990,62
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z přij.fyz.osob ze záv.činnosti a funpož.3 000 000,00 3 000 000,00 3 114 542,38 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinnosti 50 000,00 50 000,00 79 623,18 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 230 000,00 230 000,00 289 262,96 111 Daně z příjmů fyzických osob 3 280 000,00 3 280 000,00 3 483 428,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 450 000,00 2 450 000,00 2 694 243,56 1122 Daň z příjmu...

Načteno

edesky.cz/d/3936599

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz