« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na 9.veřejné zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 9.veřejné zasedání zastupitelstva obce
0 b e (: Otěšice Pozvánka Starosta obce svolává v souladu s 53“ 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích 9.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otěšíce na středu 17.června 2020 od 18,30 hodin.Zasedání se bude konat v budově OÚ Otěšíce PROGRAM : 1.Zahájení a schválení programu 2.Ověření zápisu 4.Hospodaření obce v mezidobí 5.Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019 8.Projednání účetní závěrky obce za rok 2019 7.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Otěšice za rok 2019 8.Projednání„Sm|ouvy o zřízení věcného břemene- Služebností" <.>
<br> 9.Projednání záměru prodeje části obecního pozemku parcelní číslo 2237/2 v k.ú.Otěšíce zapsaného na listu vlastnictví 10001 o výměře cca 229,05 m2 <.>
<br> 10.Projednání směny části obecního pozemku parcelní číslo 901/358 zapsaném na listu vlastnictvi 10001 v k.ú.Otěšice o výměře cca 2 229 m2 <.>
<br> 11 Projednání prodeje části obecního pozemku parcelní číslo 1984/18 o výměře cca 95m2 zapsaném na listu vlastnictví 10001 v k.ú.Otěšice
<br> 12.Různé : Informace o novém zalesnění obecních lesů,nákup nové autobusové čekárny Informace o žádostech o dotaci na zalesnění obecních lesů 13.Diskuze 14.Usnesení
<br> 15.Závěr
<br> VYVěŠef O : 9.62020 OBECNÍ." ;,'.<.> __.tv Jr.'? "byl.—da
<br> 334 01 PĚSŠTICE ©

Načteno

edesky.cz/d/3928300

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz