« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozpočtové opatření č. 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4/2020
Obec NNEMB.IČÚ DUZWTZ KEE“ LT.EI UHM
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.42020
<br> 25111on piedoženv ke achvalení (konal-nv rozpočtu:
<br> 1tíírtlitie Per Per org] em: mam: :: Původní enom mann Po mnm Mil 5155 II] DGGDD 12 000.00 22 [01.01] Nakup ootalních služeb odium :- Pa:: 3721 11:- mm 12 unum 22 uuu.uu St:-or nem Woven odpadů wade eurem 1u unu,nn 12 unurnn 22 unu.nu Financování For Po! omi org: mz+uz ZJ Wood.—m mm Po mm ona a 49.5 onom 12 mono a on? onom Změny stavu neuznaných p'ostledítů Em ze FH: i 455 300.00 12 000.011 5 W? 3110.00 Fínmvini celkem i M 300.00 12 000,00 i 5D? BBD.“ Změna závazných ukazatelů výdaje Far Po! org-t nfo: Původní Iminc Formate Nicov 3m xxxx xxxxx xxxxx 1o onom 12 ooo.oo 22 ooo.oo seen a avoz nebezpečných odpadů výdeje celkem 1n nnn.nu 11 mono 22 notnou Financování Par Po! nm: nm! Původní Emina Pozmini Mze-v 0000 ERIK KXXXK HHHHH 9 111 300.00 12 00030 E|| 123 EDU.CIJ FFNANCDVANI Fínlnoo'viní celkem 1 111 3011.05 12 000.00 9 123 300.00
<br> Důvodova zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> v acutaou 5 uatanovenim š 15 zákona o.ooooooo Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v pripade zmen rozpočtových prostředků na závazných ukazatetich (např.zmena ohiemu nebo grown.<.>.r mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno nanesením: 41:21:20 Na zasedání eine: 21.n5.zn2n
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXX dne: zaoozozo.;“é,E €*“— /
<br> %$ &$;
<br> L „IU-Jr _.f \;! L 2.033“

Načteno

edesky.cz/d/3911384


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz