« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020
Zápis ř.<.> 3Í2020 ze zasedání zastupitelstva obce Naliovlce dne 21.května 2020
<br> Přítomno: 11 členů zastupitelstva ].13 členů od 13.11 - příchod Nl.Klimeš [viz prezenční listina — příl.č.ll
<br> Iasedání zahájeno : 18.0? hodín
<br> Iasedání ukončeno: 15.45 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání a přečetla program,který' bvl řádně zveřejněn na pozvánce v souladu se zákonem č.128,4“2000 Sb <.>,o obcích [obecní zřízeníj,ve znění pozdějších předpisů j'příloha č.2).Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku na zasedání a podkladu.<.> r kjednání vsouladu sjednacim řádem <.>
<br> Starostka navrhuje rozšířit program o další hodvI a to: pronájmu,:r zahrádek nájemníkům bvtověho domu č.p.Chlum 40,souhlas se zařazením obce do územní působností MAS Sedlčansko,o.p.s <.>,návrh na spolupráci s Farní Charitou Starsi Knín a žádost p.Heríana o změnu v nájemní smlouvě s Andělskou lagunou s.r.o <.>
<br> Program :
<br> l.1».:"olba ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Zí'svěrečnjir účet |[llcice Nalžovice <.>
<br> 3.Rekonstrukce a přidělení dvou obecních hvtů <.>
<br> 4.Žádost o odkoupení pozemků parc.č.1135 adíišál k.ú.hlalžovíce na Chlumu <.>
<br> 5.Žádost o pronájem pozemku parc.č.1059010 k.ú.Naížovickě Podhájí v Zadní Hluboké <.>
<br> 5.Prominutí nájmu neovtov'jrch prostor a platin.r za odpad v souvislosti s pandemií koronaviru.?.Žádost o vvjádíeni k projektu stavba; na pozemku parc.č.43? k.ú.Naížovice na Chlumu <.>
<br> 3.Žádost o umístění reklamní tabule restaurace na Chlumu na autobusovou zastávku <.>
<br> 9.Žádost o podporu Iínkv bezpečí <.>
<br> 10.Žádost o.p.s.Mela o dotaci.:: rozpočtu obce na rok 2020 <.>
<br> 11.Nabídka firmv vsv a.s.na hvdraulickě posouzení vodovodní sítě <.>
<br> 12.Rozpočtové opatření č.BIEDEU <.>
<br> 13.Pronájem zahrádek nájemníkům bvtověho domu č.p.Chlum 62 <.>
<br> 14.Souhlas se zařazením obce do územní působnosti lleS Sedlčansko,o.p.s.15.Návrh spolupráce s Farní Charitou Start,?r Knín <.>
<br> 15.Změna v nájemní smlouvě sAndělskou lagunou s.r.o <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3911383

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz