« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 25.05.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 25.5.2020
<br> Usnesení č.129/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu č.1030059725/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Bavorov a E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice za jednorázovou náhradu l.500,-- Kč bez DPH.Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy — zemní kabelové vedení NN,uzemnění.Podpisem smlouvy (objednávky) pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.130/2020
<br> Rada města s 0 h V a l u j e Kupní smlouvu na dodávku dodávkového automobilu (DA) od firmy THT Polička,s.r.o <.>,Starohradská 316,572 01 Polička.Kupní XXXX l.XXX.XXX,-- Kč bez DPH.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.131/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 0 m i žádost firmy KREEGER s.r.o <.>,jednatel a majitel společnosti ****,sídlo ****,která žádá o odprodej budovy č.p.500 (bývalá kotelna) a pozemku pod touto budovou st.548 k.ú.Bavorov,o výměře 531 m2,zastavěná plocha a nádvoří a předkládá jí zastupitelstvu města <.>
<br> Usnesení č.132/2020
<br> Rada města s 0 h V a l u j e rozpočtová opatření poř.č.68 — 77.Příjmy: zvýšení 51.847,—- Kč,snížení O,-- Kč a výdaje: zvýšení 280.000,-- Kč,snížení 100.000,-- Kč a financování — změna celkem 128.153,-- Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.133/2020
<br> Rada města b e r e n a V ě d o m i informaci ohledně nových zaměstnanců T.S.Bavorov s.r.o <.>
<br> Usnesení č.134/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele T.S.Bavorov s.r.o <.>
<br> Usnesení č.135/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 o m í zvýšení výše stravenek u T.S.Bavorov s.r.o.Usnesení č.136/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í termín valné hromady T.S.Bavorov s.r.o <.>,která se uskuteční dne 15.6.2020 v 15.30 hodin <.>
<br> Usnesení č.137/2020
<br> Rada města b e r e n a ...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 25.5.2020
<br> Usnesení č.129/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu č.1030059725/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Bavorov a E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice za jednorázovou náhradu l.500,-- Kč bez DPH.Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy — zemní kabelové vedení NN,uzemnění.Podpisem smlouvy (objednávky) pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.130/2020
<br> Rada města s 0 h V a l u j e Kupní smlouvu na dodávku dodávkového automobilu (DA) od firmy THT Polička,s.r.o <.>,Starohradská 316,572 01 Polička.Kupní XXXX l.XXX.XXX,-- Kč bez DPH.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.131/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 0 m i žádost firmy KREEGER s.r.o <.>,jednatel a majitel společnosti ****,sídlo ****,která žádá o odprodej budovy č.p.500 (bývalá kotelna) a pozemku pod touto budovou st.548 k.ú.Bavorov,o výměře 531 m2,zastavěná plocha a nádvoří a předkládá jí zastupitelstvu města <.>
<br> Usnesení č.132/2020
<br> Rada města s 0 h V a l u j e rozpočtová opatření poř.č.68 — 77.Příjmy: zvýšení 51.847,—- Kč,snížení O,-- Kč a výdaje: zvýšení 280.000,-- Kč,snížení 100.000,-- Kč a financování — změna celkem 128.153,-- Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.133/2020
<br> Rada města b e r e n a V ě d o m i informaci ohledně nových zaměstnanců T.S.Bavorov s.r.o <.>
<br> Usnesení č.134/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele T.S.Bavorov s.r.o <.>
<br> Usnesení č.135/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 o m í zvýšení výše stravenek u T.S.Bavorov s.r.o.Usnesení č.136/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í termín valné hromady T.S.Bavorov s.r.o <.>,která se uskuteční dne 15.6.2020 v 15.30 hodin <.>
<br> Usnesení č.137/2020
<br> Rada města b e r e n a ...

Načteno

edesky.cz/d/3910645

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz