« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 Vyvěšeno 20. března 2020, sňato 31. května 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 Vyvěšeno 20. března 2020, sňato 31. května 2020
Základní škola a gymnázium města Konice,příspěvková organizace
Tyršova 609,798 52 Konice
<br> IČO : 47918594,tel.: 582 302 671,ID DS: ieegh5c,e-mail: reditelna@gymnazium-konice.cz
<br> ZŠGKo 238/2020
<br> Změna organizace zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021
<br> V souladu s Opatřením ministra školství,mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné
školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne
18.3.2020,č.j.: MSMT-12639/2020-1,se mění způsob organizace zápisu do 1.ročníku
základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice,příspěvkové organizace <,>
následujícím způsobem <.>
<br> Zápis proběhne ve dnech 1.4.2020 - 15.4.2020
<br> Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole <.>
<br> Zákonný zástupce dítěte doručí ve výše uvedeném termínu přihlášku dítěte k zápisu k
povinné školní docházce,případně žádost o odklad povinné školní docházky doloženou
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa,a to některým z následujících způsobů <.>
<br> 1.do datové schránky školy (ieegh5c) <,>
<br> 2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!) na adresu reditelna@gymnazium-konice.cz <,>
<br> 3.poštou na adresu Základní škola a gymnázium města Konice,příspěvková
organizace,Tyršova 609,Konice,79852 <,>
<br> 4.osobně <.>
<br> Osobní podání žádosti bude možné v období 1.4.2020 - 15.4.2020 v pracovní dny
v době od 9.00 do 12.00 hodin.Příjem žádostí bude organizován s ohledem na aktuální
hygienické požadavky <.>
<br> Prosíme zákonné zástupce,aby upřednostnili distanční formu předání žádosti <.>
<br> Kritéria přijetí k povinné školní docházce se nemění <.>
<br> Formuláře a další informace jsou dostupné na webových stránkách školy - www.gymnazium-
konice.cz <.>
<br> Zákonní zástupci,kteří mají zájem o docházku dítěte do školní družiny,mohou podat přihlášku
do družiny současně s přihláškou k zápisu.Formulář je rovn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz