« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020 - změna 14.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020 - změna 14.4.2020
Program kofinancování
sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko
pro rok 2020
- změna 14.4.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> ČLÁNEK I – Obecná ustanovení
<br> 1.Poskytování finanční dotace z Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb
<br> v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020 (dále jen Program) Dobrovolným
<br> svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko,se sídlem Náměstí 7/5,757 01
<br> Valašské Meziříčí,IČ: 70956545 (dále jen DSO MVM-K) na částečnou úhradu provozních
<br> výdajů/nákladů subjektů pověřených poskytováním sociálních služeb obecného
<br> hospodářského zájmu a subjektů poskytujících služby a aktivity v sociálně zdravotní oblasti <,>
<br> podpoře zdraví se řídí ustanoveními „Zásad kofinancování sociálních a souvisejících
<br> služeb“ (dále jen Zásady) schválenými Valnou hromadou DSO MVM-K dne 27.1.2020
<br> usnesením č.1 <.>
<br> 2.Zásady jsou k dispozici na webových stránkách DSO MVM-K v sekci Sociální služby <.>
<br> 3.Sociální službou se pro účely tohoto programu rozumí činnosti nebo soubor činností podle
<br> zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,prováděcími
<br> předpisy a dalšími obecně závaznými právními předpisy <.>
<br> 4.Související službou se pro účely tohoto programu rozumí všechny aktivity v sociálně zdravotní
<br> oblasti a v oblasti podpory zdraví,které vychází ze zjištěných potřeb obyvatelstva a neřídí se
<br> ustanovením zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,ani
<br> prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými právními předpisy <.>
<br> 5.Posuzování a hodnocení žádostí o finanční dotaci v rámci Programu a jejich následná
<br> administrace se řídí ustanoveními Zásad uvedených v čl.IV a V <.>
<br> ČLÁNEK II – Účel a důvod vyhlášení programu
<br> 1.Důvodem vyhlášení Programu je úsilí DSO MVM-K systémově finančně podpořit činnost
<br> poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb ...

Načteno

edesky.cz/d/3903869

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz