« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Závěrečný účet SOB 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Licence: D1QT strana 1/ 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Sdružení obcí Bílovecka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
2019
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.13.05.2020 12h31m36s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70914125
<br> název Sdružení obcí Bílovecka
<br> ulice,č.p.Slezské náměstí 1
<br> obec Bílovec
<br> PSČ,pošta 74301
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 556 414 203
<br> fax
<br> e-mail renata.mikolasova@bilovec.cz
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Sdružení obcí Bílovecka bylo založeno dne 25.4.2001.V současné době sdružuje 6 obcí (Bítov,Olbramice,Slatina,Těškovice,Tísek <,>
<br> Zbyslavice) a 2 města (Bílovec,Klimkovice).Přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti při řešení společných rozvojových projektů,které
<br> umožní ekonomický a územní rozvoj a přispějí ke zvýšení kvality života jeho občanů.V roce 2019 hospodařilo SOB v souladu s rozpočtem <,>
<br> který byl řádně projednán a schválen na jednání valné hromady.Změny,které nastaly v průběhu roku a ovlivnily hospodaření,byly v souladu
<br> s legislativou zpracovány ve formě rozpočtových opatření <.>
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 17.05.2019 provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přezkoumání
<br> hospodaření Sdružení obcí Bílovecka v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.Při přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 04.05 <.>
<br> 2020,nebyly zjištěny chyby a nedostatky,svazek obcí nebyl povinen přijmout opatření k nápravě <.>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúč...

Načteno

edesky.cz/d/3903850


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz