« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Děčín) - Zveřejnění záměru prodeje a pronájmu pozemků v obci Lipová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Děčín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje a pronájmu pozemků v obci Lipová
<,> <.>,Obecní úřad Lipová čp.422,407 81 Lipová „ % tel.: +420 412 391 390 / e-maíl: info©|ipova.cz ' www.lipova.cz
<br> IČ: 00261505 / DIČ: C200261505 / č.ú.ČSOB: 213100291/0300
<br> OBEC LIPOVÁ ZVEŘEJNUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKÚ
<br> PRODEJ ČÁSTI POZEMKU ČÍSLO 91 o PŘEDBĚŽNÉ VÝMĚŘE 116 m2 v k.ú Lipová u Šluknova
<br> Usnesení Č.235/2020
<br> Vyvěšeno dne: 29.05.2020 K sejmutí dne: 16.06.2020
<br> XXXXX XXXXXXXXX referent tel.: +XXX XXX XXX XXX / e-mail: info©lipovacz
<br>.<.> I Obecní úřad Lipová čp.422,407 81 Lipová tel.: +420 412 391 390 / e-mail: info©|ipovavcz ' www.lipova.cz
<br> IČ: 00261505 / DIČ: CZ00261505 / č.ú.čsos: 213100291/0300
<br> OBEC LIPOVÁ ZVEŘEJNUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKÚ
<br> PRODEJ ČÁSTI POZEMKU ČÍSLO 91 O PŘEDBĚŽNÉ VÝMĚŘE 171 m2 PRODEJ ČÁSTI POZEMKU ČÍSLO 93/1 O PŘEDBĚŽNÉ VÝMĚŘE 33 m2 PRODEJ POZEMKU ČÍSLO 93/4 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 245 m2 v k.ú Lipová u Šluknova
<br> Usnesení č.236/2020
<br> Vyvěšeno dne: 29.05.2020 K sejmutí dne: 16.06.2020
<br> XXXXX XXXXXXXXX referent tel.: +XXX XXX XXX XXX / e-mail: info©|1pova.cz
<br>.<.>,Obecní úřad Lipová Čp.422,407 81 Lipová tel.: +420 412 391 390 / e—mail: ínfo©|ípova cz ' www.lipova.cz
<br> IČ: 00261505/ DIČ: C200261505 / č.ú.čsos: 213100291/0300
<br> OBEC LIPOVÁ ZVEŘEJNUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKÚ
<br> PRODEJ ČÁSTI POZEMKU ČÍSLo 91 O PŘEDBĚŽNÉ VÝMĚŘE 652 m2 PRODEJ ČÁSTI POZEMKU ČÍSLO 93/4 O PŘEDBĚŽNÉ VÝMĚŘE 122 m2 PRODEJ POZEMKU ČÍSLO 93/1 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 16 m2 v k.ú Lipová u Šluknova
<br> Usnesení Č.237/2020
<br> Vyvěšeno dne: 29.05.2020 K sejmutí dne: 16.06.2020
<br> XXXXX XXXXXXXXX referent tel.: +XXX XXX XXX XXX / e-mail: info©|ipova.cz
<br> _ L Obecní úřad Lipová
<br> ! 7 í 7/17).; \\ Y ;! “„Z čp.422 407 81 Lipová
<br> ;.; i,; *g,) \\ ]; ['] „' \ tel.: +420 412 391 390 / e-maíl: Ínůn'mlipova (2 1 \ mmwjípovaa
<br> IČ: 00261505 / DIČ: C26026150S / č ú.ČSOB: 213100291/0300
<br> OBEC LIPOVÁ ZVEREJRuizÁrx/JER PRQNÁJMQEQZLLÚ
<br> PRONÁJEM POZEMKÚ ST.P.Č.541 o CELKOVÉ VÝMĚŘE 48 m2 PRONÁJEM POZEMKÚ P.P.Č.1...

Načteno

edesky.cz/d/3902439

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Děčín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz