« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška přechoúprava provozu na pozemních komunikacíchdná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška přechoúprava provozu na pozemních komunikacíchdná
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 38949/2020/3
Č.j.: MmP 51626/2020
vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: tereza.bydzovska@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 29.května 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Újezd u Sezemic,Újezd čp.30,533 04 Sezemice,IČ: 00580597
Obecní úřad Býšť,č.p.33,533 22 Býšť,IČ: 00273431
Obecní úřad Borek,Borek 13,53401 Holice v Čechách,IČ 00273376
Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ 00274178
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE-30135-2/ČJ-2020-170606 dne 4.5.2020
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – k označení provedení uzavírky silnice č.III/29820 v místě mostního objektu ev.č.29820-1 v obci
Rokytno,místní části Bohumileč <.>
<br> Žadatel: MIROS Pardubice a.s <.>,se sídlem Hradecká 545,53352 Pardubice – Polabiny,IČ: 27523934
<br> K označení použijte značky:
 IP22,IS11a,IS11b,Z2,B1,S7,IP10a-b,E3a dle předložených podkladů...

Načteno

edesky.cz/d/3902285

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz