« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín - VV OOP - přechodná uzavírka rosického mostu


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP - přechodná uzavírka rosického mostu
Strana 1 (celkem 4)
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 47412/2020 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 51683/2020 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 25.května 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII,Generála Svobody 198,533 51 Pardubice,IČ:
00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-35641-1/ČJ-2020-170606 dne 22.května 2020
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích k označení provedení úplné uzavírky místní komunikace v prostoru mostu přes řeku Labe mezi
městskými částmi Svítkov a Rosice nad Labem v Pardubicích <.>
<br> Žadatel: Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,K Vápence 2677,530 02 Pardubice,IČ: 25253361
<br> V souvislosti s tímto,je stanoveno užití dopravních značek:
 Z2,B1,E13 "Mimo vozidla stavby",IS11a,IS11b,IP10a,IP10b
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/3901926

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz