« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš - sadové úpravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820052913310.pdf (pdf, 666.9 KB)
EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha — pól růstu ČR
<br> Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám,Praha 4 - Libuš“,reg.č.CZ.O7.4.67I0.0I0.0I17_053/0001304.Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie <.>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle & 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) na niž se vtahuje výjimka dle ust.š 31 Zákona pod názvem:
<br> Mateřská škola K Lukám 664,Praha 4 Libuš — sadové úpravy
<br> Veřejný zadavatel podle & 4 odst.1 písm.d) Zákona: Městská část Praha-Libuš
<br> Se sídlem: Libušská 35/200,142 00 Praha - XXXXX,Zastoupená: Mgr.J iří Koubek — starosta <,>
<br> IČ: 00231142 <.>
<br> (dále jen „zadavatel“)
<br> Zastoupení podle & 43 Zákona: Osigeno — veřejné zakázky a dotace s.r.o <,>
<br> Office: Dr.E.Beneše 1831/12,787 01 šumperk Zastoupená: Ing.XXXXX XXX - jednatel IC: XXXXXXXX,DIC: CZOSXXXXXX
<br> Zpracovatel: XXXXX XXX — textová část ZD Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,Vložka 51144
<br> (dále jen administrátor) <,>
<br> Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
<br> Příloha č.1: Projektová dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky
<br> Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664,Praha 4 Libuš — sadové úpravy Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Stránka 1 z 11
<br> EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha — pól růstu ČR
<br> Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám,Praha 4 — Libuš“,reg.č.CZ.07.4.67I0.0/0.0/17_053/0001304.Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie <.>
<br> 1.1 Výkaz výměr.<,>
<br> 1.2 Ortofotomapa zahrady <.>
<br> Příloha č.2: Vzory formulářů pro zpracování Dokladů o kvalifikaci 2.1 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 2.2 Seznam významných služeb
<br> Příloha č.3: Vzory formulářů pro zpracování nabídky 3.1 Formulář krycího listu nabídky,3.2 U...

Načteno

edesky.cz/d/3901868

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz