« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru správních věcí - přestupková agenda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820052911410.pdf (pdf, 129.88 KB)
Městská část Praha-Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 Zbraslavské náměstí 464 e- mail: info©mc—zbraslav.cz 156: 00 Praha-Zbraslav http: www.mo-zbraslav.cz
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> rvr
<br> Tajemník Městske casti Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením & 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění,vyhlašuje dne 25.5.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br> Referent Odboru správních věcí — přestupková agenda
<br> Druh — příklad náplně.Referent státní správy a samosprávy — vpřestupkové agendě,práce: vedení přestupkové agendy na úseku přestupků proti občanskému
<br> soužití,proti majetku a proti veřejnému pořádku,účast na jednání Komise pro projednávání přestupků,administrace vrozsahu kompetencí Úřadu MČ Praha-Zbraslav Informačního systému evidence přestupků <.>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha-Zbraslav,Zbraslavské náměstí 464,156 00 Praha-Zbraslav; Platové zařazení: 9.nebo 10.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o
<br> platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění;
<br> Předpokládaný termín nástupu: od 1.7.2020,popřípadě dohodou;
<br> Pracovní úvazek:
<br> celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce <.>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví & 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
<br> je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v Ceské republice trvalý pobyt;
<br> dosáhla věku 18 let;
<br> je způsobilá k právním úkonům;
<br> je bezúhonná ve smyslu ustanovení 5 4 odst.2 zákona o úřednících; ovládá jednací jazyk;
<br> splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br> Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:
<br> vysokoškolské vzdělání nejméně v ...

Načteno

edesky.cz/d/3901867

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz