« Najít podobné dokumenty

Město Tišnov - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 25.06.2020, Tišnov T23 Morfico penzion - vypnutí se netýká domácností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tišnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

e.on_-_oznameni_o_preruseni_dodavky_el._energie_25.06.2020_tisnov_t23_morfico_penzion_-_vypnuti_se_netyka_domacnosti.pdf
e-an
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových & revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 25.06.2020 od 07:30 do 25.06.202015z00
<br> Obec Část obce Tišnov Tišnov
<br> Vypnutá oblast:,Odběratelská trafostanice Tišnov T23 Morflco penzion (č.704723) - VYPNUTI SE NETYKA
<br> DOMÁCNOSTÍ
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 5 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení <.>
<br> Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné :: důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím <.>
<br> Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřinyje nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s <.>
<br> Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribucecz kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> Vyvěšeno dne: až? Úf 010450
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: až?.5571020 Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
<br> Tišnov,Červený Mlýn 170

Načteno

edesky.cz/d/3901526

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tišnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz