« Najít podobné dokumenty

Obec Mladé Bříště - Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladé Bříště za účetní rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladé Bříště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladé Bříště za účetní rok 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 46235/2020 KO
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mladé Bříště
<br> se sídlem Mladé Bříště 16,396 01 Humpolec,IČO: 00248657
za rok 2019
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 17.května 2020 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.května 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 26.května 2020 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br>
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Mladé Bříště nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb...

Načteno

edesky.cz/d/3900769

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladé Bříště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz