« Najít podobné dokumenty

Obec Běstvina - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běstvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
<br> Boženy Němcové 2625 dne
<br> 530 02 PARDUBICE V
<br> Čj.: 816180120/2800-11460-602966 Elektronicky podepsáno 21.04.2020
<br> Ing.Miroslav Uobejda vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru
<br> v E Ř E J u A v v H L Á S K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 27.dubna 2020 do dne 27.května 2020
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http:/!www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do l5:30 hodín středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.: 810029/20/2800—11460-602966 <.>
<br> jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného Správce daně
<br> XXX z NEHOVITÝCH vÉcí NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpísného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D-4l,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněného ve Finančním zpravodaji č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 24.dubna 2020 Den sejmutí veřejn...

Načteno

edesky.cz/d/3900548

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běstvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz