« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Tošanovice - 29/2018 - Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
*MMFMX000GDMJ*
<br> IČ: 00296643
Internet: www.frydekmistek.cz
<br>
<br> MMAAGGIISSTTRRÁÁTT MMĚĚSSTTAA FFRRÝÝDDKKUU--MMÍÍSSTTKKUU
Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.: MMFM 113344/2018
SP.ZN <.>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX:
E-MAIL: gongol.jaroslav@frydekmistek.cz
DATUM: 06.08.2018
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Magistrát města Frýdku-Místku,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„magistrát“),jako orgán státní správy lesů,příslušný podle ust.§ 61 odst.l písm.c) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 48
odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 25 odst.1,2,3 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ust.§ 17 odst.1
vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování <,>
<br> o z n a m u j e
<br> vlastníkům lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha),nacházejících se v katastrálních
územích
<br> Brušperk Oprechtice ve Slezsku
Dolní Domaslavice Paskov
Dolní Soběšovice Pitrov
Dolní Tošanovice (část) Řepiště
Horní Domaslavice (část) Sedliště ve Slezsku (část)
Horní Soběšovice Staříč (část)
Horní Tošanovice (část) Třanovice
Kaňovice Vojkovice (část)
Kocurovice (část) Volovec
Krmelín Lučina (část)
Lískovec u Frýdku-Místku (část) Žermanice (část)
<br> že dne
<br> 29.srpna 2018 od 8:00 hod.do 17:00 hod <.>
<br> budou na pracovišti magistrátu ve Frýdku-Místku,Místek,ul.Palackého 115 <,>
4.nadzemní podlaží,v kanceláři č.431,předávány vlastnické separáty Lesních
<br>
<br> Č.J.: MMFM 113344/2018
<br>
Magistrát města Frýdku-Místku Strana 2 (celkem 2)
<br> hospodářských osnov Šenov,zařizovací obvod Frýdek-Místek,s platností pro období
od 01.01.2018 do 31.12....

Načteno

edesky.cz/d/3900545

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz