« Najít podobné dokumenty

Obec Šilheřovice - Záměr na darování pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šilheřovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr
Obec Šilheřovice
<br> Obecní úřad Šilheřovice,Střední 305,747 15 Šilheřovice
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění oznamujeme
<br> Záměr na darování pozemků
<br> 1323/1 ( ostatní plocha - silnice) o vv'měře 2506 m2,plrc.1323/2 ( ostatní plocha - silnice) o výměře 2648 111_2__._ parc.1323_/3 (ostatní plocha - silným výměře 2298 m2,[121ch č.1323/6 (ostatní plocha- silnice) o výměře 530 m2 narc.c č.1362/2 (ostatní plocha- silnice) o vvměře 759 m_2 a parc.č.1382_(ostatn1 plocha- silnice) o výměře 18012 m2_
<br> parc <.>
<br> f=( ($( ($(.<.> o
<br> v katastrálním území a obci Silheřovice <,>
<br> Záměr obce Šilheřovice darovat výše uvedené pozemeky bude vyvěšen na úřední desce obce Šilheřovice po dobu 15-ti dnů.Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto vyjádřit písemně Obecnímu úřadu v Šilheřovicích nejpozději do 15-ti dnů ode dne vyvěšení <.>
<br> V Šilheřovicích dne 28.května 2020
<br> V' Mgr.XXXXX XXXX starosta obce
<br> Tel./Fax: XXX XXX XXX KB Opava č.ú.8621821/0100 IČ: 00300730 E-mail: urad©cmai1cz E-podatehla: epodatelna.silherovice©seznam.cz www.silherovice.cz

Načteno

edesky.cz/d/3900059

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šilheřovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz