« Najít podobné dokumenty

Obec Lesůňky - Pozvánka - VH svazku obcí pro komunální služby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesůňky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka - VH svazku obcí pro komunální služby
SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Hrotovická 232,674 01 Třebíč
<br> Představenstvo svazku obcí svolává 30.VALNOU HROMADU členů SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY <,>
<br> která se uskuteční ve úterý 16.6.2020 se začátkem ve 13,00 hodin
<br> v sále Hotelu ATOM,Velkomeziříčskáll'6'40,674 01 Třebíč
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady
<br> Zpráva dozorčí rady
<br> Projednání a schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2020
<br> Projednání a schválení střednědobého investičního plánu pro období 2021 — 2025
<br> >os>o>19wsna=sv$vr=
<br> Členské příspěvky pro rok 2020 10.Ceny za ukládání odpadů pro rok 2020 l 1.Různé
<br> - Vyhodnocení soutěže obcí
<br> - Informace o jednotlivých provozech 12.Diskuse 1 3.Závěr
<br> Aby bylo možné dodržet časový harmonogram jednání,prosíme o maximální účast a dochvilnost.Setříte tím čas svůj i svých kolegů <.>
<br> Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit,pověřte PLNOU MOCÍ kolegu,starostu obce,který se valné hromady zúčastní <.>
<br> V Třebíči dne 26.5.2020
<br> za Svazek obcí pro komunální Služby.//—\—_ \\
<br>,'Í/ \ Telkancelář: 568 848 066 _ 163; 47 43 85 41 E mail: info©svazek-sluzby.cz „ DIC: CZ 47 43 85 41 http:///www.svazek-sluzby.cz Bankovní spojení: CSOB a.s.Třebíč č.ú.106139414 / 0300
<br> č.ú.1227653 /0300

Načteno

edesky.cz/d/3899745

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesůňky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz