« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Zápis ze zasedání ZO dne 21.5. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZapisZO21052020ZZ.pdf (411.42 kB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 21.5.2020
<br>
<br>
<br>
1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé 21.5.2020
<br>
<br> Tento zápis je upraven podle zákona 101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a plné znění
<br> je na OÚ Nová Ves u Světlé <.>
<br>
<br>
<br> Zápis z jednání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé,které se konalo dne 21.5.2020 za
<br> přítomnosti: Kopic,Rutterová,Beneš,Říha,Kopřivová,Vávra Zd <.>,Slezák M,Vávra M <.>
<br> Slezák P <,>
<br>
<br> 1.Určení zapisovatele:
<br> Zapisovatel: Beneš
<br> Ověřovatelé: Kopřivová,Rutterové
<br> Usnesení 201/2020 (9 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br> 2.Program:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a dále navrhl doplnění programu
<br>
<br> 1.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Rozpočtové změny
<br> 4.ZŠ a MŠ – výsledek hospodaření a účetní závěrka za rok 2019
<br> 5.Darovací smlouva Kraj Vysočina
<br> 6.Smlouva o poskytnutí příspěvku – zajištění dopravní obslužnosti na území Kraje
<br> Vysočina
<br> 7.Smlouva o dílo na přístavby kabin
<br> 8.Zhotovení dokumentace kanalizačních přípojek
<br> - Rámcová smlouva o dílo na provádění těžby a obchodu s dřevem
<br> - Rámcová smlouva o dílo na provádění těžebních a pěstebních činností
<br> - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo,<,> Nová Ves u Světlé - rekonstrukce rybníka Horní
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 21.5.2020
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> - OZV – 1/2020
<br> 9.Žádosti
<br> 10.Různé
<br> 11.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br>
<br> Usnesení 202/2020 „ZO souhlasí s doplněným programem a tento schvaluje“ <.>
<br> (8 pro,0 zdržel,0 proti),1 nehlasoval
<br>
<br> 3.Rozpočtové změny:
<br> Bude projednáno v průběhu <.>
<br>
<br> 4.ZŠ a MŠ – výsledek hospodaření a účetní závěrka za rok 2019:
<br> Zastupitelé se seznámili s písemným vyhotovením <.>
<br> Usnesení 203/2020 „ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé za rok 2019
<br> bez výhrad“.(Pro ...

Načteno

edesky.cz/d/3899353

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz