« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Suchá - 48/2020 Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Suchá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení zde.
Mimořádné opatření č.4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle 5 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č.258/2000 Sb.“) ve smyslu 5 82 odst.2 písm.rn) zákona č.258/2000 Sb.ve spojení s š 69 odst.1 písm.i) a 5 69 odst.2
<br> nařizuje
<br> mimořádné opatření při epidemii
<br> spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností v okrese Karviná,tedy městům Karviná,Bohumín,Havířov,Orlová a Český Těšín a obcím,pro něž vykonávají rozšířenou působnost,kpravidelné u _.Ídění ; ovrchoveez1nfekcesvirucidním_účÍ_-_,_ m na veřejných prostranstvích a místech se zvýšenou koncentrací ci předpokládaným shlukováním osob <.>
<br> Čl.I Uvodní ustanovení
<br> Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření na území zasaženého okresu Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2) s ohledem na stávající nepříznivou epidemiologickou situaci na pracovišti Důl Darkov,odkud se postupně šíří nákaza i mezi další obyvatele,zejména okresu Karviná <.>
<br> Čl.11 Vymezení pojmů
<br> Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních,chemických nebo kombinovaných postupů,které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě <.>
<br> Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů,včetně neobalených virů <.>
<br> Učelem provedení ohniskové dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství je ochrana společnosti a zamezení šíření onemocnění covid-l9 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-Z <.>
<br> Čl.III Důvod vydání mimořádného opatření
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem V Ostravě eviduje k 26.květnu 2020 celkem 201 osob,které onemocněly novým typem k...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Suchá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz