« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - Návrh závěrečného účtu obce Boršov za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Obce Boršov za rok 2019.pdf [5,00 MB]
(Obsah závěrečného účtu
<br> ( IČO 373648 \ Adresa ulice,č.p.Boršov čp.17 obec Boršov Psč,pošta 58805 Dušejov Kontaktní údaje telefon fax \ e-mail ) Á
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek
<br> XI.Ostatnídopiňující údaje
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> Z XXX systému XXle Express vytiskl XXX XXXXXXXXX Finanční okruhy - UčetnlctvíX.XX.X (Boršov),verze: 2019.01
<br> Strana 1 z 7
<br> 27.5.2020 19:13:06
<br> L plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a dmhového třídění)
<br> 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 420 000,00 558 978,00 558 977,04 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 17 000,00 14 773,26 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 39 000,00 49 843,00 49 842,32 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 360 000,00 464 175,00 464 174,89 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150 000,00 69 350,00 69 350,00 0 1211 Daň z phdané hodnoty 830 000,00 1 044 719,00 1 044 718,94 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond — 1,00 0,20 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 1,00 0,80 0 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 90 000,00 90 500,00 90 500,00 0 1341 Poplatek ze psů 2 800,00 2 800,00 2 450,00 0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 50 000,00 50 000,00 14 799,86 0 1361 Správní poplatky 200,00 400,00 400,00 0 1381 Daň z hazardních her 5 výj.dílčí daně z tech.her 10 000,00 12 522,00 12 521,08 0 1511 Daň z nemovitých věcí 100 000,00 150 238,00 150 237,86 0 4111 Neinvestiční přijaté tra...

Načteno

edesky.cz/d/3897564

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz