« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Bavorov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
POZVÁNKA
<br> NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva MĚSTA BAVOROVA <,>
<br> které se bude konat ve čtvrtek,4 <.>,června 2020,od 18,00 hod.V kulturním domě v Bavorově
<br> PROGRAM: ].Zahájení,ověření účasti 2 Volba ověřovatelů zápisu„ jmenování zapisovatele 3.Schválení programu 4.Kontrola usnesení a úkolů z minulých ZM 5.Informace o činnosti Rady města 6.Dispozice s majetkem
<br> 00
<br> 10.11 <.>
<br> 14.15.16 <.>
<br> — prodej pozemku p.č.966/10 k.ú.Čichtice
<br> — prodej pozemku p.<.> l 158/102 v k.ú.Bavorov
<br> - prodej pozemku p.<.> st.548 vk.ú.Bavorov
<br> — směna pozemků p.č.318/6,325/18 a 287/2 v k.ú.Svinětice
<br> 0< (><
<br> Schválení výsledku výběrové řízení na dodavatele ZTV etapa 8001 a SOO7 Schválení příspěvku na 3.čtvrtletí 2020 pro MS a ZŠ Bavorov Schválení závěrečného účtu Města Bavorov za rok 2019 včetně výsledku hospodaření za rok 2019 Schválení úvěru na financování ZTV Úprava rozpočtu Fondu financování,rozvoje a obnovy vodovodního a kanalizačního řadu Schválení návrhu na vyřazení nedobytných pohledávek T.S.Bavorov s.r.o.Informace starosty — jednání o směně pozemků s firmou Rabbit Trhový Štěpánov - obdržené dotace - předpoklad financování - výsledky výběrových řízení (dopravní automobil,přístavba šaten ZŠ) Diskuze Usnesení Závěr
<br> / <.>
<br> Miroslav Fenc/ starosta města Vyvěšeno dne: 26.května 2020 Sejmuto dne:
Obsah vyvěšení
POZVÁNKA
<br> NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva MĚSTA BAVOROVA <,>
<br> které se bude konat ve čtvrtek,4 <.>,června 2020,od 18,00 hod.V kulturním domě v Bavorově
<br> PROGRAM: ].Zahájení,ověření účasti 2 Volba ověřovatelů zápisu„ jmenování zapisovatele 3.Schválení programu 4.Kontrola usnesení a úkolů z minulých ZM 5.Informace o činnosti Rady města 6.Dispozice s majetkem
<br> 00
<br> 10.11 <.>
<br> 14.15.16 <.>
<br> — prodej pozemku p.č.966/10 k.ú.Čichtice
<br> — prodej pozemku p.<.> l 158/102 v k.ú.Bavorov
<br> - prodej pozemku p.<.> st.548 vk.ú.Bavorov
<br> — směna pozemků p.č.318/6,325/18 a 287/2 v k.ú.Svinětice
<br> 0< (><
<br> Schválení výsledku výběrové řízení na dodavatele ZTV etapa 8001 a SOO7 Schválení příspěvku na 3.čtvrtletí 2020 pro MS a ZŠ Bavorov Schválení závěrečného účtu Města Bavorov za rok 2019 včetně výsledku hospodaření za rok 2019 Schválení úvěru na financování ZTV Úprava rozpočtu Fondu financování,rozvoje a obnovy vodovodního a kanalizačního řadu Schválení návrhu na vyřazení nedobytných pohledávek T.S.Bavorov s.r.o.Informace starosty — jednání o směně pozemků s firmou Rabbit Trhový Štěpánov - obdržené dotace - předpoklad financování - výsledky výběrových řízení (dopravní automobil,přístavba šaten ZŠ) Diskuze Usnesení Závěr
<br> / <.>
<br> Miroslav Fenc/ starosta města Vyvěšeno dne: 26.května 2020 Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3896701

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz