« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh závěrečného účtu obce Lodín za rok 2019 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lodín za rok 2019.pdf [0,37 MB]
Ing.Věra Lantova',SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> Zpráva o Wsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákonač.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon c.420/2004 Sb.") <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Lodín
<br> se sídlem Lodín 503 15 Nechanice IČ: 00269051
<br> (dále jen územní samosprávný celek)
<br> za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br> lng.Věra Lantová,SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> |.všeoeccné INFORMACE
<br> Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:
<br> XXXXX XXXXXX,starosta územního samosprávného celku
<br> Auditor: Ing.Věra Lantová,oprávnění KAČR 0508,SNP 640,500 03 Hradec Králové
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku: ing.Věra Lantová — auditor,oprávnění KAČR č.0508
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku Lodín v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 5 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: Obecní úřad Obce Lodín
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření Obce Lodín provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 10.-11.9 <.>,13.-14.11.2019 <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 14.1.a 26.2.2020 <.>
<br> Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: 10.9.2019 - převzetivyžádaných d...
VYSLEDOVKA 12 2019.PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Lodín 3z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 994 800,00 0,00 4 999 700,00 0,00
<br> II.994 800,00 0,00 4 999 700,00 0,00
<br> 36.549 119 812,05 0,00 108 595,42 0,00
<br> 35.558 236 470,15 0,00 366 514,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 210,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 4 134 357,60 0,00 3 637 025,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 306 525,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 85 211,00 0,00 88 184,39 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 3 528,00 0,00 3 393,00 0,00
<br> 14.524 513 160,00 0,00 470 901,00 0,00
<br> 13.521 1 943 003,00 0,00 1 788 866,00 0,00
<br> 12.518 2 570 477,53 0,00 3 273 436,33 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 112 273,58 0,00 144 593,24 0,00
<br> 9.512 757,00 0,00 1 874,00 0,00
<br> 8.511 1 067 412,62 0,00 2 430 001,80 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 987 444,22 0,00 431 269,00 0,00
<br> 1.501 249 324,03 0,00 218 524,24 0,00
<br> I.12 331 465,78 0,00 12 964 677,42 0,00
<br> A.17 585 112,06 0,00 21 777 865,42 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br>...
ROZVAHA 12 2019.PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Lodín 5z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 22 812 684,94 0,00 22 812 684,94 15 930 218,64
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 157 901,00 0,00 157 901,00 179 901,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.157 901,00 0,00 157 901,00 179 901,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 62 724 011,73 0,00 62 724 011,73 60 591 953,45
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.62 724 011,73 0,00 62 724 011,73 60 591 953,45
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 37 791 056,06 0,00 37 791 056,06 32 041 598,86
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 917 337,56 2 917 337,56 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 19 923 635,06 11 701 436,13 8 222 198,93 8 046 465,30
<br> 3.021 157 125 994,71 56 419 369,60 100 706 625,11 100 651 562,71
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 33 056 076,65 0,00 33 056 076,65 32 668 375,65
<br> II.250 814 100,04 71 038 143,29 179 775 956,75 173 408 002,52
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 625 670,00 377 664,00 248 006,00 326 678,00
<br> 5.018 130 099,25 130 099,25 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.755 769,25 507 763,25 248 006,00 326 678,00
<br> 314 451 782,02 71 545 906,54 242 905 875,48 234 506 534,97
<br> 337 264 466,96 71 545 906,54 265 718 560,42 250 436 753,61
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět...
PRILOHA 12 2019.PDF [1,12 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Lodín 1z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec LodínNázev:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> výkon veřejné spravy
<br> 00269051Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 03.02.2020 20:33:38
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Používané směrnice v obci k účtování
Oběh účetních dokladů
Směrnice pro časové rozlišování
Podrozvaha a evidence pro zpracovní přílohy účetní závěrky
Účtování a oceňování dlouhodobého majetku
Odepisování dlouhodobého majetku
Směrnice pro provedení inventarizace
Směrnice o pohledávkách
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2010 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Lodín 2z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 9 000,00 9 000,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,0...
Návrh závěrečného účtu obce Lodín za rok 2019.pdf [0,16 MB]
Obec Lodín |č: 00269051
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> % plnění k Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet 31.12.2019 rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 26 611,00 2 450,26 29 061,26 28 733,25 98,87 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 025,00 1 358,90 3 383,90 2 826,19 83,52 Třída 3 - Kapitálové příjmy 353,00 -5,00 348,00 203,02 58,34 Třída 4 - Přijaté dotace 85,00 52,50 137,50 137,50 100,00 Příjmy celkem 29 074,00 3 856,66 32 930,66 31 899,96 96,87 Třída 5 - Běžné výdaje 18 454,00 1 208,04 19 662,04 11 968,97 60,87 Třída 6 - Kapitálové výdaje 10 620,00 6 572,32 17 192,32 10 807,90 62,86 Výdaje celkem 29 074,00 7 780,36 36 854,36 22 776,87 61,80 Saldo: Příjmy - výdaje 0,00 -3 923,70 -3 923,70 9 123,09 Třída 8 - financování 0,00 3 923,70 3 923,70 -9 123,09 Při'até úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 S látky úvěrů 0,00 Financování celkem 0,00 3 923,70 3 923,70 -9 123,09
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní v úředních hodinách a na elektronické úřední desce (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů)
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně ode dne vyvěšení do 16.06.2020 <.>
<br> Součástí ZÚ jsou i výkazy příspěvkové organizace zřízené obcí Lodín (rozvaha,výkaz zisku a ztrát a příloha) <.>
<br> 2) Stavy na běžných účtech k 31.12.2019 (v Kč)
<br> Účet - název Zůstatek k 31.12.231 30 - BÚ CS 21 773 775,15 231 32 - BÚ ČNB 605 888,82
<br> Celkem 22 379 663,97
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
<br> veřejné úrovně (v Kč)
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 117 500,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu rok...
Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf [0,06 MB]
Příloha č.5 Směrnice pro provedení inventarizace Stránka č.1 IČ: 00269051 Obec Lodín Lodín 100 503 15 Nechanice
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.7xx a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019
<br> Proškolení členů inventarizační komise
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 3.1.2020,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokole.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> Průběh inventarizace
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 06.01.2020 Inventarizace byla ukončena dne: 1 8.01.2020
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise: Předseda H(z XXXXXX XXXXXX Člen IK: XXXX XXXXXXX Člen IK: XXXX XXXXXX Člen IK: XXXXXX XXXXXX
<br> Vyjádření inventarizační komise
<br> a) k zjištěným inventarizačním rozdílům ( odpovědnost,míra zavinění,náhrada škody) - nebyly zjištěny
<br> b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: - byly dodrženy
<br> c) opatření k odstranění nedostatků
<br> — v průběhu inventarizace uložená: nebyla uložena
<br> — navrhovaná po skončení inventarizace: nebyla navržena
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/ 1991 Sb <.>,o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace <.>
<br> b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> Dne: „27.01.2020
FIN 2-12 M 12 2019.PDF [0,45 MB]
oddíl I./ 1
<br> 2329 300 000,00 180 306,002111 296 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2310 **** 18 000,00 17 129,0018 000,00
<br> 2310 18 000,00 17 129,002142 18 000,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 2310 Pitná voda
<br> 1032 **** 670 000,00 411 441,37572 740,00
<br> 1032 670 000,00 411 441,372111 572 740,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 26 723 000,00 28 892 753,3529 225 760,00
<br> 0000 0,00 20 000,004122 20 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 85 000,00 88 500,004112 88 500,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 29 000,004111 29 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 22 000,00 22 000,002460 22 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva
0000 5 000,00 0,002411 5 000,00Splátky půjč.p.od podn.subj.- FO
0000 393 000,00 348 221,951511 393 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 158,631382 160,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 40 000,00 31 532,301381 40 000,00Daň z hazardních her
0000 5 000,00 2 460,001361 5 000,00Správní poplatky
0000 6 000,00 6 075,001341 6 100,00Poplatek ze psů
0000 2 000,00 0,001337 2 000,00Poplatek za komunální odpad
0000 21 000 000,00 22 849 839,001333 22 900 000,00Poplatky za uložení odpadů
0000 2 300 000,00 2 643 858,311211 2 700 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 250 000,00 133 190,001122 250 000,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 1 200 000,00 1 174 714,791121 1 200 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 115 000,00 126 141,431113 135 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 50 000,00 37 386,821112 50 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 1 250 000,00 1 379 675,121111 1 380 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 -...

Načteno

edesky.cz/d/3895411

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz