« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Oznámení o zahájení st. řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení st. řízení
T-I __.<.> r.<.>.<.> ___.__.|
<br> [ CSc-“Tel ozn-.<.>.: uancvlca
<br> _ ZE -DE' 2m uEsTský Ueno SEDLCANY * "“““" 2._.:,f.; Odbor výstavby a územního plánování L._ „M Rd,Čřjf "Jařab
<br> \ne/_ námestí T.G.Masarýka se ' " ' 550W“ 254 so eedleaný r „_,<.> Č.j.: ovúneszsrzozorve v Sedlčanech as.kvétna zaso
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ sravE_er—rír-ro Řízení
<br> Dne 1103.2ú2ú podal XXX XXXX XXXXXX.nar.ti:—X.XX.XXXX,trvale býtem Nalžovíde 35,262 93 Nalzovice (dále jen <.>,stavebník"] vzastoupení na zaklade plné moci panem Ing.Ondřejem Balounem,nar.14.03.1992.trvale bytem Krásná Hora nad vrtavou ?1,252 55 Krásná Hora nad 1v'ltavou u zdejšího odboru výstavbý a územního plánování l'vléstského úřadu v Sedlčanech žádost o vydání stavební povolení pro stavbu: nástavba a stavební úpravyí rodinného domu č.p.35 na pozemku parc-::.JTD (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) v kat.území Malšovice,obec Halžovice Uvedeným dnem podání býío zahájeno stavební řízení <.>
<br> Eopís__s_távbý: Zámérem stavebníka je vybudovat obýtné podkroví ve stávajícím rodinném domé č.p.35 a současné s XXX provést další související stavebni ÚFÉW v přízemí uvedeného objektu.1l.<.> r'pí'izemi [LHP] dojde k obezdénl současného zastřešeného závétři nacházejícího se před samotným vstupem do objektu a k výbudovánl schodiště do podkroví (ENP) vchodbé.Po odstranění stávající konstrukce střechý a obvodového zdiva nad stropní konstrukci “lNP bude zdúvodu ztužení objektu proveden nový železobetonový vénec,na kterém bude následné výzdéno nové obvodové zdivo podkroví.Zastřeéenl objektu je navrženo provést novým sedlových krovem s jedním pultovým vikýře-m na východní straně domu.1|.<.> í'jrbudováním obytného podkroví dojde ke zvýšení hřebene střechy domu o cca ?5 cm,ze stávajících 5,3 rn na 155 m od podlaha.:r v přízemí.Celková výéka stavby bude 8.3 až 9,53 m od okolního členitého pozemku,v podkroví vzniknou dva pokoje,ložnice,komora.úklidová místnost a chodba,ze které bude přístup na ter...

Načteno

edesky.cz/d/3895226

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz