« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň, Jetelová, č.p. 2421/25, kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-07855.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 27.5.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/07855/20/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/08708/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 27.5.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje Elektro Wellmont s.r.o <.>,IČO 25221281,Zborovská 146/35,Doudlevce <,>
<br> 301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 13.5.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Plzeň,Jetelová,č.p.2421/25,kNN
<br>
<br> na pozemku parc.č.5063/2,5063/4,5063/16 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - přeložení části podzemního vedení NN do nové trasy,uložení stávajícího podzemního vedení
do chrániček,výměna jedné rozpojovací skříně <,>
<br> - z důvodu plánované demolice stávajícího objektu a výstavby nové budovy bytového domu
na pozemku parc.č.5063/4 v k.ú.Plzeň bude provedena úprava stávajících rozvodů NN,které jsou
<br> v kolizi s navrženým záměrem :
<br> • stávající rozpojovací skříň R1152 typu RIS4,umístěná v obvodovém zdivu stávajícího
objektu č.p.2421/25 na pozemku parc.č.5063/4 v k.ú.Plzeň,bude nahrazena novou rozpojovací
<br> skříní typu SR522/NVW2,která bude osazena do obvodové zdi nové budovy (v těsné blízkosti
<br> budovy trafostanice na pozemku parc.č.5063/3 v k.ú.Plzeň) <,>
<br> • na pozemku parc.č.5063/16 v k.ú.Plzeň v prostoru budoucího vjezdu do parkovacích stání
bude v úseku 20 m provedena úprava uložení stávajících kabelů NN pro přejezd vozidel <,>
<br> jedná se o 3 ks kabelů AYKY 3x120+70 a 1 ks kabelu AYKY 3x240+120 <,>
<br> v uvedeném úseku bude provedeno uložení kabelů do obetonovaných chr...

Načteno

edesky.cz/d/3894501

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz