« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820052715440.pdf (pdf, 1.58 MB)
Licence: MC38 (mc38 O)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2019
<br> 100; 00231142
<br> Název: Městská část Praha - XXXXX ucs: XXXXXXXX MČ Praha XX NS: XXXXXXXX M_CBB HČ
<br> XCRGURUA /RUA2 (14022019 14:05 /201902181353)
<br> 0000AL V070Y1
<br> Sestavená ke dni 31.prosinci 2019
<br> Libušská 35/200 Praha 4 - XXXXX XXXXX Praha XXX
<br> XXXXXX
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice,č.p.Libušská 35/200 ulice,č.p.obec Praha 4 - XXXXX obec PSČ pošta XXXXX Praha XXX PSČ pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 002311 42 hlavní činnost právní XXXXX XXXXXXXX vedlejší činnost zřizovatel Pro hlavní město Praha XXXIZOOOSSb v plném znění CZ-NACE Kontaktní údaje - Razítko účetní jednotky telefon fax e-mail WWW stránky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán Věra Křenková Mgr.XXXX XXXXXX
<br> __.__ _ XXX—X".—\ Podpisovýzáznam \ iL/Á/Lf \,JL“ \„-.Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 14.02.2020,10:02:07
<br> 1402202010020? ' " ' _ Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> Licence: MC38 (mc38_ O)
<br> XCRGURUA /RUA2 (14022019 14:05 /201902181353)
<br> _ _ _ "___ __ ___ ____ _ _ _ _ __ _ _ mmm/L._ Období Čislo Syntetický|_ Běžné _ _ _ _ _ _ i _ _ Minar; položky Název položky účet| __Brutto_ __ Těm _ Metro: | 1 : si 4 AKTIVA CELKÉIW_ _ _ _ _1 040 221 700,71 159 Tuvia—___ _ _551 032 407,44 _ 795 552 937,02 _ A_._Stálá aktiva_ _ __ _ _ __ _ _ __ __947 894 671,29— 18825292722L __ _ 759 241 744,02 _ _ 724 981 9593? I.Dlouhodobý nehmotný majetek 324 533.10 310 960,10 13 573,00 _ 15 778,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 33 075.00 30 772,00 2 303,00 3 872,00 3.Ocenitelná práva 014 20 000,00 8 730.00 11 270,00 11 906,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 271 458,10 271 458,10 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7....

Načteno

edesky.cz/d/3894403

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz