« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejní Návrhu závěrečného účtu za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820052714420.pdf (pdf, 44.84 KB)
Libušská 35/200
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ “" 142 00 Praha 4 — Libuš
<br> OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ
<br> Městská část Praha-Libuš V souladu s ustanovením š 17 odst.odst.8 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zveřejňuje Návrh závěrečného účtu městské části Praha-Libuš za rok 2019,schválený usnesením Rady městské části Praha-Libuš č.15/2020 ze dne 25.5.2020 na svých internetových stránkách www.praha—libuscz,v sekci:
<br> Úřad MČ — Otevřený úřad _ Rozpočet a výroční zprávy — Závěrečný účet dle zák.č.250/200 Sb.— soubor „Závěrečný účet MC Praha-Libuš za rok 2019“
<br> V listinné podobě je Návrh závěrečného účtu městské části Praha-Libuš za rok 2019 k nahlédnutí v Uřadu městské části Praha-Libuš,Libušská 35/200,142 00 Praha 4 — Libuš,v kanceláři Odboru ekonomického <.>
<br> Připomínky k Návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Libuš za rok 2019 mohou občané uplatnit písemně do 13.6.2020 nebo ústně při jejím projednáváním na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Vyvěšeno dne: *? (í.—MM | jSajmuto dne: / % „A),? ÚŘAD MĚSTSKÉ čÁsn
<br> _ PRAHA - XXXXX Libušská XX.XXX XX Praha X
<br> Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz ČS Praha 4 244 471 884 starosta©praha-libus.cz č.ú.2000691349/0800 mc.libus©praha-libus.cz IČO: 00231142 fax: 241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200,142 00 Praha 4
<br> DIČ: 0200231142

Načteno

edesky.cz/d/3894402

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz