« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Střednědobý výhled svazku na roky 2021 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled svazku na roky 2021 2023
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2021 - 2023
<br> Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
<br> Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč č.ř <.>
<br> Skutečnost roku 2018
<br> Skutečnost roku 2019
<br> Výhled roku 2021
<br> Výhled roku 2022
<br> Třída 1
<br> Daňové příjmy — ř.4010
<br> 0
<br> 0
<br> Třída 2
<br> Nedaňové příjmy — ř.4020
<br> 31
<br> 32
<br> 0
<br> Třída 3
<br> Kapitálově příjmy - ř.4030
<br> 0
<br> 0
<br> Třída 4
<br> Přijaté dotace - ř.4040
<br> 681
<br> 687
<br> 1430
<br> P1+P2+P3+P4
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci)
<br> 712
<br> 719
<br> 1430
<br> ) úvěry krátkodobě (do 1 roku) ř.8113
<br> úvěry dlouhodobě ř.8123
<br> DOO
<br> příjem 2 vydání dlouhodobých dluhopisů ř.8121
<br> O
<br> (_ (-) (—) příjem 2 vydání krátkodobých dluhopisů ř.8111 H (-
<br> ) ostatní,aktivní likvidita
<br> P5 až P10
<br> Přijaté úvěry a komunální obligace,aktivní likvidita
<br> P1 P P P P P P5 P P9 P1 _P
<br> 5c+ l3f
<br> ODDCD
<br> OD
<br> DOODOO
<br> KONSOLITJOVANE PRIJMY CELKEM
<br> 712
<br> 719
<br> 1430
<br> V1
<br> Třída 5
<br> Běžně (neinvestiční) výdaje - ř.4210
<br> 946
<br> 1136
<br> 1300
<br> Třída 6
<br> Kapitálově (investiční) výdaje - ř.4220
<br> V1 +V2
<br> Výdaje celkem (po konsolidací)
<br> 946
<br> 1300
<br> ) splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114
<br> ) splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124
<br> ) splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu — 8122
<br> (- (- (-) splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 (- (_
<br> ) ostatní (aktivní likvidita)
<br> V4 až V9
<br> Splátkyjístín úvěrů,dluhopisů,likvidita
<br> OOOQOO
<br> co c'Joocaczloo
<br> DDDCJCJ
<br> V V V4 V V? V V V V
<br> Vk+Vf
<br> KONSOLIDOVANE VYDAJE CELKEM
<br> 946
<br> C) O (") „_
<br> Návrh výhledu:
<br> V písemně podobě zveřejněn dne: V elektronické podobě zveřejněno dne :
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> lží! ' a “' "=““
<br> správce rozpočtu
<br> Schválen:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Vytvořen: 21.05.2020
<br> v,/
<br> Ing.XXX ...

Načteno

edesky.cz/d/3893399


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz