« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Návrh rozpočtu svazku na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
:č: 663 65 457
<br> PŘÍJMY
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství
<br> Paragraf |Položka |
<br> Název
<br> v.<.>
<br> Pruaté transfery
<br> Rozpočet 2020 v Kč
<br> Rozpočet 2019 schválený v Kč
<br> Rozpočet 2018 upravený v Kč
<br> Poznámky
<br> 4121
<br> Neinvestiční dotace od obcí
<br> 694 070
<br> 686 980
<br> 680 210
<br> 3721 2329
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů
<br> 31 030
<br> 31 010
<br> 30 100
<br> zpětný odběr
<br> 6310 2141
<br> vr.:
<br> Obecné prljmy a vydaje z finančních operací
<br> 1 200
<br> 1 200
<br> 1 700
<br> příjmy z úroků
<br> 6330 4134
<br> Převody z rozpočtových účtů
<br> 0
<br> 0
<br> 300
<br> vl-
<br> Prijmy celkem
<br> 726 300
<br> 719 190
<br> 712 010
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Položka
<br> Název
<br> Rozpočet 2019 v Kč
<br> Rozpočet 2019 schválený v Kč
<br> Rozpočet 2018 upravený v Kč
<br> Poznámky
<br> 3721 5021
<br> Odměny
<br> 50 000
<br> 34 000
<br> 33 800
<br> 3721 5139
<br> Materiál
<br> 2 500
<br> 2 000
<br> 0
<br> 3721 5169
<br> Dodavatelé
<br> 1 200 200
<br> 1 165 000
<br> 1 065 000
<br> svoz NO,audit,<.>.<.>
<br> 3721 5194
<br> Věcné dary
<br> 0
<br> 0
<br> 2 000
<br> 6310 5163
<br> v:.'
<br> Obecné prumy a vydaje z finančních operací
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> bankovní poplatky
<br> 6330 5345
<br> Převody vlastním rozpočtovým účtům
<br> 300
<br> 0
<br> 300
<br> Výdaje celkem
<br> 1 254 500
<br> 1 202 500
<br> 1 102 600
<br> ur <.>
<br> Rozdíl mezi prljmy a vy
<br> V písemné podobě zveřejněno dne: V elektronické podobě zveřejněno dne:
<br> Schváleno na Shromáždění zástupců svazku dne
<br> :
<br> W/ XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> __ SVAZEK OBCÍ OKRESU PLZEiŠř-Jiš—l PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IČO: 66355457
<br> správce rozpočtu
<br> daji ve výši Kč 528 200,— bude hrazen z rezervy minulých let <.>
<br> V písemně podobě sejmuto dne: V elektronické podobě sejmuto dne: <.>
<br> lng.XXX XXXXXXXX.<.>
<br> předseda VR

Načteno

edesky.cz/d/3893398


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz