« Najít podobné dokumenty

Město Mohelnice - Město Loštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mohelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fotodokumentace prodej nepotřebného majetku
\x &Ššš $$$ &
<br> - MZV/3%?
<br> 1 )
<br> gf MMM
<br> „:::-“= <,>
<br> Š Ě % \ š % Š;.“
<br> 1% „a J?/'2/€ŽS way,/17629; - ?W/W/ ;?
<br> M 3/4 72x; Janča/57 já?-“?? * WWW“ „77
<br>.<.>.-
<br> — JEMZ/ fZ-Éďl/
<br> z? M&M/99
<br> % š & že %> & %] SŠ „0
<br> JI'.<.>._" _ : _ 1 3,133.<.>.'— : __.<.> I :.<.> -K,<.>.Filda-.n.: ' ;1._l—l_l' -_.<.> ;g'iř'ryčštýífíi „ír-_.: Z: _-“-'.|".<.> q— ILJÍ'W '
<br> F : “.Jill-
<br> L.g;
<br> '“.— _,li" '
<br> \;.<.> v
<br> ——._>
záměr
1
<br>
<br>
<br> MELO č.j.888/2020
<br>
Město Loštice
ZÁMĚR PRODEJE NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br>
Na základě rozhodnutí Rady města Loštice,usnesení č.20/548 ze dne 30.9.2019 nabízí
Město Loštice k prodeji nepotřebný majetek města.Záměr prodeje nepotřebného majetku
bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce města,poté bude průběžně
aktualizován až do doby prodeje posledního z nabízených strojů.RM schvaluje
nabídnout kupujícímu,který odkoupí inv.č.1001078 a inv.č.1002066 současně slevu ve
výši 5% z celkové ceny obou strojů.RM schvaluje v případě,že o prodej jednotlivých
strojů projeví zájem více kupujících,aby své nabídky předložili v uzavřených obálkách
ke schválení do RM,nejnižší nabídková cena je cena stanovená usnesením RM <.>
<br> 1.Předmět a rozsah nabízeného majetku <.>
Předmětem prodeje je nepotřebný majetek Města Loštice.Soupis je specifikován v příloze
této nabídky.Jedná se o majetek přebytečný,který je opotřebený,ale funkční <.>
<br> 2.Požadavek na zpracování nabídky <.>
Zájemce o prodávaný majetek podá nabídku,ve které uvede:
a) jméno,příjmení,bydliště,kontaktní telefon
b) identifikaci majetku,o který projevuje zájem,nabídková cena <.>
<br> Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené - Prodej nepotřebného majetku
Města Loštice – neotvírat <.>
<br> 3.Lhůta pro podání nabídky <.>
Lhůta pro doručení nabídek končí dne: 22.6.2020 v 11.00 hod <.>
Nabídku může uchazeč doručit poštou,elektronicky,prostřednictvím systému Datové
schránky do DS wneb267,nebo osobně na MěÚ Loštice,Náměstí Míru 66/1,Loštice v době
úředních hodin (Pondělí a středa – 8.00 – 11.00 hod.a 13.00 – 17.00 hod) <.>
<br> 4.Termín otevírání obálek s nabídkami <.>
Otevírání obálek se uskuteční dne 22.6.2020 v kanceláři MěÚ Loštice při jednání Rady
města Loštice,otevírání obálek je neveřejné <.>
<br> 5.Hodnotící kritéria <.>
Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena.V případě rovnosti nejvyšší
nabídky rozhoduje termín a čas podání nabídky <.>
<br> 6.Platební podmí...

Načteno

edesky.cz/d/3889854

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mohelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz