« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Závěrečný účet obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2019
Dbee Nalžoviee
<br> Závěrečný účet za.rok 2019
<br> Beatowen? ke dni 31.12.2tí19
<br> ůdaje ::.an ' Název Doe: Naížovíee Adre5a Chlum 21
<br> 252 93 Nalžmiee 1Co aozazwz
<br> Právní forma Ut:-ee
<br> neumíme-am "
<br> Teleton 313354125 E—mail uemniů'nalzouteeez
<br> Dbanh meho XXXX -
<br> [.Údaje o plnění příjmů,výdajů dle tříd za rok EDI? Il."'v'vt'lčtování ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu HI.Stan.r bě'h'íýeh účtů obce !( 31.12.2[119
<br> W.Plneni rozpočtu - závazné ukazatele za období 2131? V.Hospodářská činnost
<br> vt.Hospodaření příspěvkové organizace
<br> 1|a'íl.Členství obce
<br> 1íí'ílí.Přezkoumání hoapodaíení obce za rok 201 9
<br> Přílohy“ k záverečnému účtu obce za rok 2319:
<br> [] Výkaz Fío 2-12 plnění rozpočtu ÚSC k 31,12.2ů19
<br> 2) Rozvaha k 31.] 2.2[1'15-1'
<br> 3) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2115'
<br> 4) Příloha k 31.12.2919
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naižoviee
<br> Rozpočet obce na rok 2819 schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2818 usnesením c,92í2818.K rozpočtu bylo přijato 11 změn.Ke zmenám docházelo na základě rozhodnutí zastupitelstva
<br> obce na veřejných zasedání <.>
<br> [.dtt'e o luční ří'mů da'ů dle tříd rok2 19 Ukazatel Schválený Rozpočet po Čerpání 2819 rozpočet 2819 změnách 2819 Třída | — daňové příjmy 9385888 Kč 18121968 Kč 123326182?F Kč Třída 2.— nedaňové příjmy 1382488 Kč 1921291 Kč 221835358 Kč Třída 3 - kapitálové příjmy 8 Kč 939159 Kč 93915988 Kč Třída 4 - přijaté transfery 825.888 Kč 5621.95? Kč 435695188 Kč Příjmy celkem 12512488 Kč 1856286? Kč.28.24148165 Kč Konsolidace 8 Kč 4648888 Kč 488888888 Kč Příjmy celkem po konsolidaci l2.512.488 Kč l$l-„922.862 Kč l6.247.487.65 Kč Třída 5 — běžné výdaie 18.9?8.488 Kč 14.5?4.883 Kč 12.539.8?9.79 Kc Třída 6 — kapitálové výdaje 1.158.888 Kč 2648634 Kc 2.412.511,1? Kč Výdaje celkem 12.128.488 Kč 1222231? Kč 14.952.398.96 Kč Konsolidace 8 Kč,4.648.888 Kč 4.888.888,88 & lv'ýtlaje celkem po konsolidací 12.128.488 Kč | 1158231? Kč 18.952.398,96 Kč
<...

Načteno

edesky.cz/d/3887427

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz