« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice IV - Pardubičky - R O Z H O D N U T Í

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice IV - Pardubičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38304_MmP_Kyjevska_prezkum [PDF, 210 kB]
1
<br>
<br> *KUPAX00UB9J1*
Krajský úřad Pardubického kraje
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Komenského nám.125 tel: 466026111
PARDUBICE
<br> Č.j.: KrÚ 38304/2020-Ky Pardubice 20.5.2020
Sp.zn.: KrÚ 35730/2020
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako
odvolací orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.347/1997 Sb <.>,o vytvoření vyšších
územně samosprávných celků a ust.§ 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako věcně a místně příslušný,přezkoumal ve
zkráceném přezkumném řízení v souladu s ustanovením § 94 a násl.správního řádu,z moci
úřední,stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátu města
Pardubic,odboru dopravy,oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy,se sídlem nám <.>
Republiky 12,530 12 Pardubice (dále jen,<,> správní orgán I.stupně“),ze dne 5.2.2020,pod č <.>
j.MmP 13812/2020 OD,ve věci umístění trvalého dopravního značení v ul.Štrossova <,>
Kyjevská,Průmyslová,Ke Kamenci v Pardubicích a podle ustanovení § 98,za použití
ustanovení § 97 odst.3 a ustanovení § 99 odst.1,2 správního řádu rozhodl takto:
<br>
I <.>
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,ze dne 5.2.2020,pod č.j <.>
MmP 13812/2020 OD
<br> se ruší a věc se vrací správnímu orgánu I.stupně k dalšímu řízení <.>
<br>
II <.>
Účinky tohoto rozhodnutí nastávají zpětně ode dne nabytí účinnosti
<br> přezkoumávaného stanovení <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále
jen,<,> orgán přezkumu“) prověřil v rámci jiného řízení (odvolací řízení v rámci vydání výjimky
z místní úpravy provozu),která s danou věci úzce souvisí,„Stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích“,konkr.v ul.Štrossova,Kyjevská,Průmyslová,Ke Kamenci
v Pardubicích,vydané správním orgánem I.stupně.Danou místní úpravou došlo k omezení
vjezdu v ul.Kyjevská...

Načteno

edesky.cz/d/3886758

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice IV - Pardubičky
02. 07. 2020
01. 07. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
26. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice IV - Pardubičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz