« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice IV - Pardubičky - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice IV - Pardubičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

45916_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 473 kB]
Strana 1 (celkem 5)
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 45916/2020 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 50357/2020 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 25.května 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice IV,Bokova 315,530 03 Pardubice,IČ: 00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-34638-1/ČJ-2020-170606 dne 22.května 2020
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích k označení provádění stavebních prací v chodníku při pokládce kabelu optického vedení proti domu
č.p.421 v ulici Kyjevská v Pardubicích <.>
<br> Žadatel: CROSS Zlín,a.s <.>,se sídlem Hasičská 297,Louky,763 02 Zlín,IČO: 607 15 286
<br> V souvislosti s tímto,je stanoveno užití dopravních značek:
 Z2 k označení výkopu chodníku
<br>  Dle schématu č.B/24 platných TP66 schválených MD Č...

Načteno

edesky.cz/d/3886756

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice IV - Pardubičky
03. 07. 2020
02. 07. 2020
01. 07. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice IV - Pardubičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz