« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Vysvětlení ZD 4.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
oacc MÁSLOVICE
<br> sídlo: Obecní úřad Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,okres Praha - východ IČ: 00240443,bankovní spojení: ČSOB,Poštovní spořitelna,č.ú'.125257600/0300 tel./fax; 220940481,e-mail: W mm:-.s;
<br> *Veeiefzeáz'gíóiekgvgecg- www zeneliinjiěgřšm&:Meýšimáaoójší„ÍÍfj
<br> Zadavatel: Nazev obec Máslovice sidlo Obecnl and Máslovice.Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody IC ' 00240443 Osoba opravněna jednat jmenem zadavatele-_ lng.Vladimira Sýkorová.starostka obce Telelon/fax: +420 220 940 481 Email gambit.: Datova schranka » lD.Šmona kontaktni osoba Ing.Vlodlmln Sýkorová.starostka obce,tel: 724 191 246
<br> Veřejná zakázka:
<br> Nazev Projektové práce | inženýrská člnnost - kannlluce pro veřejnou potřebu v obci Máslovice Financování veleli“ „um bude flmncováne : veřejných rozpočtů,příp.l : dance : veřelných prostředků Druh veřelná zakázka na služby
<br> vefelná ukázka malého rozsahu
<br> Máslovice dne 23.5.2020 č.j.: 651/2020
<br> VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.4
<br> Zadavatel veřejné zakázky „Projektové práce a inženýrská činnost — kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“ (zadávací řízení zahájeno na základě Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace) obdržel dne 21.5.2020 žádost o
<br> vysvětlení zadávací dokumentace:
<br> Dotaz č.1
<br> V příloze č.4 zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce jsou uvedené v odst.b) tři tabulky pro uvedení požadovaných referenčních zakázek.Zároveň příloha obsahuje i odstavec c)
<br> s dvěma tabulkami pro uvedení osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.Celý odstavec c) včetně tabulek je v textu vyznačen červenou barvou <.>
<br> Ve výzvě a zadávací dokumentaci není požadavek na splnění technické kvalifikace doložením dvou techniků s autorizaci a požadovanou praxí <.>
<br> Má uchazeč tabulky v příloze č.4 zadávací dokumentace odst.c) nechat nevyplněné nebo může odstavec c) 2 přílohy č.4 zadávací dokumentace úplně odstranit,jelikož požadavek na oso...

Načteno

edesky.cz/d/3884572

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz