« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Víska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Víska za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Víska.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva Malá Víska 2019.pdf (PDF 453.61 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_074495/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 001522/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MALÁ VÍSKA
IČ: 00509744
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Malá Víska za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  21.05.2020
 12.09.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Malá Víska
<br> Malá Víska 44
<br> 267 62 Komárov u Hořovic
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX
- kontroloři: XXXXXX XXXXXXXX (XX.X.XXXX)
PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXX - místostarosta
<br> Ing.Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX,DiS - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy ...

Načteno

edesky.cz/d/3884085

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Víska      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz