« Najít podobné dokumenty

Obec Radíkovice - Návrh závěrečného účtu 2019 Mikroregion Nechanicko (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VYSLEDOVKA0000040816_-_kopie.PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Mikroregion Nechanicko 3z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 708 954,00 0,00 708 954,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 25 321,00 0,00 28 880,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 3 192,00 0,00 3 814,00 0,00
<br> 14.524 288 072,00 0,00 327 104,00 0,00
<br> 13.521 985 572,00 0,00 1 208 666,00 0,00
<br> 12.518 693 069,16 0,00 2 069 784,56 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 15 406,00 0,00 20 747,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 9 854,00 0,00 7 921,00 0,00
<br> I.2 729 440,16 0,00 4 375 870,56 0,00
<br> A.2 743 973,82 0,00 4 390 415,30 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion Nechanicko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> sv...
ROZVAHA0000040815_-_kopie.PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Mikroregion Nechanicko 5z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 6 537 656,63 0,00 6 537 656,63 4 616 420,67
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 058 876,02 1 058 876,02 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 9 577 776,00 3 533 120,00 6 044 656,00 6 753 610,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.10 636 652,02 4 591 996,02 6 044 656,00 6 753 610,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 264 000,00 250 800,00 13 200,00 13 200,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.264 000,00 250 800,00 13 200,00 13 200,00
<br> 10 900 652,02 4 842 796,02 6 057 856,00 6 766 810,00
<br> 17 438 308,65 4 842 796,02 12 595 512,63 11 383 230,67
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion Nechanicko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> svazek obcí
<br> 70957606Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
...
PRILOHA0000040814_-_kopie.PDF [1,10 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Mikroregion Nechanicko 1z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion NechanickoNázev:
<br> Sídlo: Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> svazek obcí
<br> 70957606Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 6.2.2020 8:28:09
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Mikroregion Nechanicko 2z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 74 833,00 1 231 017,88
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 74 833,00 1 231 017,88
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k ji...
Návrh_závěrečného_účtu_2019_Mikroregion_Nechancicko_-_kopie.pdf [0,72 MB]
1/10
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechanicko
<br> Závěrečný účet za rok 2019
<br> sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Identifikační číslo: 70957606
<br> Název organizace: Mikroregion Nechanicko,dobrovolný svazek obcí
<br>
Mokrovousy 18,503 15 Nechanice
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 498 773 921
<br> Fax 495 447 035
<br> E-mail ou@mokrovousy.cz
<br> Web www.nechanicko.cz
<br>
<br>
<br>
Návrh závěrečný účet Mikroregionu Nechanicko za rok 2019
<br> 2/10
<br> Ve sledovaném roce proběhla dvě zasedání valné hromady ( 20.6.2019 a 3.12.2019) a tři zasedání
<br> správní rady (31.1.2019,16.4.2019 a 15.10.2019).Rozpočet byl schválen valnou hromadou dne
<br> 6.12.2018 jako vyrovnaný Kč 1 702 319,-.Závazným ukazatelem rozpočtu je třídění dle odvětví
<br> (paragrafy).Mikroregion Nechanicko obdržel ve sledovaném období neinvestiční dotaci na
<br> profesionalizaci ve výši Kč 96 000,-.Od České spořitelny Kč 5 000,- a od obce Lodín finanční
<br> příspěvek Kč 10 000,- na pořádané akce.Dále jsme získali neinvestiční dotaci od Svazu měst a obcí
<br> ČR ve výši Kč 1 025 929,- na posilování administrativní kapacity obcí.Dále od Ministerstva
<br> životního prostředí Kč 157 931,71,- na Revitalizaci zeleně v Mikroregionu Nechanicko <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu mikroregionu
<br> Financování
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Návrh závěrečný účet Mikroregionu Nechanicko za rok 2019
<br> 3/10
<br> Plnění rozpočtu mikroregionu
<br> Rozpočet byl upraven šesti rozpočtovými opatřeními,která byla schválena orgány svazku <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1/2019 ze dne 14.4.2019,rozpočtové opatření č.2/2019 ze dne 2.5.2019 <,>
<br> rozpočtové opatření č.3/2019 ze dne 31.5.2019,rozpočtové opatř...
Inventarizační_zpráva_region_2019_-_kopie.pdf [1,11 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2019
<br> Inventarizace majetku a závazků Mikroregionu Nechanicko proběhla ve dnech 7.1.- 31.1.2020.Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 6.1.2020
<br> Inventarizaci byl porovnán stav účetní se stavem skutečným.Porovnáním nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl <.>
<br> Přílohy inventarizační zprávy:
<br> - Plán inventur na rok 2019 - Inventurni soupisy všech účtů uvedených v inventarizační zprávě
<br> Předseda inventarizační komise: XXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Členové inventarizační komise: XXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> // „ <.>,“M ' Ivana Lasova.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ÍÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> /Ág&ym4»aáf !Čťofaýzp
<br> Inventarizační zpráva k 31.12.2019
<br> DRUH NÁZEV účetní hod nota,hOdmř die manko inventarizace /
<br> 3 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 254 000,00 Kč 254 000,00 Kč - Kč 4 Oprávky k 019 250 800,00 kč 250 800,00 kč - kč 7 021 Stavby - kč - kč - kč 3 Oprávky k 021 - Kč - kč - kč 9 022 Samostatné movité věcí a soubory 9 577 776,00 kč 9 577 776,00 kč - kč 10 Oprávky k 022 3 533 120,00 kč 3 533 120,00 Kč - kč 11 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 058 876,02 kč 1 058 876,02 kč - kč š-Opravky k 028 1 058 876,02 kč 1 058 876,02 kč - Kč 13 042 Nedokončený DHM _ Kč - Kč _ Kč 15 052 Poskytnutá zálohy na dlouhodobý HM - Kč - Kč _ kč 17 311 Odběratelé - kč - kč - kč 19 314 Poskytnuté provozní zálohy - kč - Kč - Kč 20 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy - Kč - Kč - Kč 23 346 Pohledávky za ústředními rozpočty - Kč _ Kč _ Kč 343 Pohleávky za vybranými vlád.inst.- Kč _ kč _ Kč
<br> 24 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Kč _ kč - Kč 25 333 Dohadné účty aktivní 5 465 945,87 kč 5 465 945,87 kč — kč 27 377 Ostatní krátkodobé pohledávky - Kč - Kč - Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky - Kč _ Kč - Kč
<br> 28 231 Základní běžný Účet ÚSC 1 071 710,76 kč 1 071...
FIN212M0000040825_-_kopie.PDF [0,42 MB]
oddíl I./ 1
<br> Celkem 1 702 319,00 2 902 283,74 2 508 476,07
<br> 6310 **** 1 000,00 703,361 000,00
<br> 6310 1 000,00 703,362141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 43 341,00 36 000,0043 341,00
<br> 6171 43 341,00 36 000,002111 43 341,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3900 **** 1 054 240,00 1 140 929,001 527 099,03
<br> 3900 880 000,00 1 025 929,002324 1 352 859,03Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3900 174 240,00 115 000,002111 174 240,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3900 Ost.činn.související se služb.pro obyv
<br> 3419 **** 0,00 9 000,009 000,00
<br> 3419 0,00 5 000,002321 5 000,00Přijaté neinvestiční dary
3419 0,00 4 000,002111 4 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3419 Ost.sportovní činnost
<br> 3349 **** 28 000,00 30 500,0030 500,00
<br> 3349 28 000,00 30 500,002111 30 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 0000 **** 575 738,00 1 291 343,711 291 343,71
<br> 0000 0,00 96 000,004122 96 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 444 555,00 1 037 412,004121 1 037 412,00NI.př.transf.od obcí
0000 131 183,00 157 931,714116 157 931,71Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2019 12 70957606
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2019
<br> Mikroregion Nechanicko,Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 6171 **** 216 100,00 125 461,26295 100,00
<br> 6171 14 400,00 14 400,005321 14 400,00Neinvestiční transfery obcím
6171 0,00 2 0...
Audit_-_kopie.pdf [1,46 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 14773/ 2020! KHK
<br> „||| |l||| |l||| lllll Illll ||Il| Illll Illll lllll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko,IČ: 70957606
<br> za rok 2019 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 14.10.2019 — 5.2.2020
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko v souladu s ustanovením © 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 06.07.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s & 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko Mokrovousy 18 503 15 Nechanice Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - XXXX XXXXXX - předseda svazku - XXXXX XXXXXX — účetní
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Gilková
<br> - kontroloři: Jana Šubrtova
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních p'reupisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledk...

Načteno

edesky.cz/d/3884004

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz