« Najít podobné dokumenty

Obec Dudín - Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 18.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dudín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 18.5.2020
OBEC DUDÍN
Okres Jihlava,Kraj Vysočina
<br> Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Dudín,konaného dne 18.5.2020
v 18:00 hodin na OÚ
<br> Místo jednání: OÚ Dudín,1.poschodí
Začátek jednání: 18:10
Konec jednání: 21:20
Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXX,XXXXXX XXXXX,E.Rásochová,XXX XXXXXXXX,Věra
Skořepová,XXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX
Nepřítomni - omluveni:
Nepřítomni – neomluveni:
Ověřovatelé: XXXX XXXX,XXXXXXXXX XXX
Zapisovatel: XXX XXXXXXXXX
Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu,tj.7 zastupitelů.Zasedání je usnášeníschopné v plném
rozsahu zákona o obcích <.>
Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu <.>
<br>
PROGRAM
1.Zahájení a schválení programu
2.Rozpočtové opatření č.1/2020
3.Zpráva z FV a KV
4.Smlouva na změnu el.dodavatele pro obec Dudín
5.Materiál na opravu cesty k Valentům čp.55 a na Semerinek čp.45
6.Dětský den
7.Smlouva o zřízení věcného břemene Leitnerová,smyčka NN
8.Kupní smlouva s firmou Českomoravský štěrk pro rok 2020
9.Obecní vrt
10.Stavební lokalita „Na Stráži“ - schválení ceny projektové dokumentace
11.Nabídka na výkup pozemků (agentury ochrany přírody a krajiny České republiky)
12.Oprava chodníku
13.Projednání návrhů na uvítací ceduli
14.Různé
<br> Obec Dudín,Obecní úřad Dudín,Dudín 26,588 05 Dušejov
Tel: +420 567 275 413,E-mail: obec@ dudin.cz,Bankovní spojení: 1466040359/0800
<br>
<br>
<br>
OBEC DUDÍN
Okres Jihlava,Kraj Vysočina
<br> 1.Zahájení a schválení programu
Starosta seznámil zastupitele s programem zastupitelstva.ZO schválilo program <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení č.1 bylo schváleno
<br> 2.Rozpočtové opatření č.1/2020 ze dne 30.4 <.>
ZO bylo seznámeno se čtvrtletními výkazy a rozpočtovým opatřením č.1 <.>
ZO bere na vědomí bez připomínek
<br> 3.Zpráva z FV a KV
ZO berou na vědomí zprávy z finančního a kontrolního výboru,který jednal 10.3.2020 <.>
ZO bere na vědomí bez připomínek
<br> 4.Smlouva na změnu el.dodavatele pro obec Dudín od roku 2023
Zprostředkovatelská firma Sforp vysoutěžila pro obec levnějšího...

Načteno

edesky.cz/d/3884003

Meta

Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dudín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz