« Najít podobné dokumenty

Obec Mladé Bříště - Výběrové řízení "Propojení vodovodu Mladé Bříště - Hojkovy"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladé Bříště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení "Propojení vodovodu Mladé Bříště - Hojkovy"
PÍSEIVINÁ ZPRÁVA o POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
<br> :?le Š; 119 zákona Č.134/2016 Sb.o zadavanl veřejnych zakázek,v platném znění (dále jen
<br> „zakon“) Nazev vyběroveho řr'zenf': Propojení vodovodu Mladé Bříště - Hojkovv Druh verejne zakázky/' veřejna zakazka malého rozsahu na stavební práce Identifikace zadavatele: Název: Obec Mladé Bříště Sid/o: Mladé Bříště 16.394 43 Mlade Bříště urdvmforma; obet lČ: 00248657 Statutární zastupce: ing.XXXXX XXXXXX — starosta obce Hagan: XXXXXXXXX
<br> Komise za účelem otewrani obalek a hodnocem nabidek se sešla ve složení: lng.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXXX,Helena Mihulkova,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX <.>
<br> SEZNANlNAmDEK
<br> Nabídky.lderfifikační údaje a nabldkove ceny účastnlku zadávacího řízeni:
<br> 1.Josefíaroš <— Unistav,Dolnl Město 265,582 33 Dolní Město IL: “10055179 Cena ;Jeí =; PH: 1.487.519,0l Kč Cena vratné DPH: l.799.898,— Kc
<br> 2.VoKa — ekologické stavby,spol.s r.o <.>,Spolovac=1539,396 01 Humpolec %Č146680331 XXXX XXX DPH: XXXXXXX; Kč Cena včetně DPH: X.XXX.450,19fl<č
<br> 3.VODAK Humpolec,s.r.o <.>,Pražská 544„ 396 01 Humpolec |C;49050541 XXXX XXX DPH: XXXXXXX; Kč Cena včetně DPH: XXXXXXXXX Kč
<br> STARVAK,s.r.o <.>,Hněvkovského 1379/8,1-49 00 Praha 4 lČ:242026l4
<br> XXXX XXX DPH: XXXXXXX,— Kč
<br> Cena včetně DPH: 2.419.991,53f KC
<br> Lr!
<br> VHST s.r.o <.>,Kouřimskeho 2532,393 01 PelhřimOv
<br> |Č:D2464471
<br> XXXX XXX DPH: X.XXX.XXX,— Kč
<br> Cena včetně DPH: 260500658— Kč
<br> li.VÝSLEDEK POSOUZENl NABI'DEK DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> Nabídky splnili zadání výběrového řízení <.>
<br> il vrafokaODNOCENi—PORADiNAMDH<
<br> Komise sohledem na výsledek posouzeni nabidek doporučuje zadavateli uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s timto uchazečem:
<br> JosefJaroš— Unistav,Dolni Město 265,582 33 Dolní Město IC;11008679
<br> XXXX XXX DPH: XXXXXXXXX Kč
<br> Cena včetně DPH: XXXXXXX; Kč
<br> iv.POENHSYČLENÉIKORMSE
<br> lng XXXXX XXXXXX lng? JosefMachek XXXXX XXXXX
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3883998

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladé Bříště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz