« Najít podobné dokumenty

Obec Jílovice (Hradec Králové) - Usnesení č. 1-2020 ze zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jílovice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 1-2020 ze zasedání
Obec Jílovice,517 72 Jílovice 26
<br> Usnesení č.1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
<br> 13.května 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jílovici <,>
<br> zahájeno v 18,00 hodin <.>
<br> <.>
<br>
<br> 1.2 Zpráva o účasti
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o účasti <.>
<br> = Usnesení bodu 1.2 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.3 Určení ověřovatelů zápisu (par.95 odst.1 Zákona o obcích)
<br> ZO určuje ověřovatele zápisu p.Markétu Benešovou a p.JUDr.Lumíra
<br> Thiela,zapisovatelku p.Vlastu Minaříkovou a sestavení zápisu
<br> p.Zdeňku Šolcovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7
<br> proti 0
<br> zdržel se 0
<br> = Usnesení bodu 1.3.bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.4 Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem
<br> 11.A/ Projednání žádosti o prodloužení vodovodu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7
<br> proti 0
<br> zdržel se 0
<br> = Usnesení bodu 1.4.bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 2.Kontrola usnesení z minulé schůze
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze <.>
<br> = Usnesení bodu 2.bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Schválení Účetní závěrky za rok 2019
<br> Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7
<br> proti 0
<br> zdržel se 0
<br> = Usnesení bodu 3.bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 4.Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019
<br> Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet za rok 2019
<br> a celoroční hospodaření obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého
<br> auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 „Bez
<br> výhrad“ <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7
<br> proti 0
zdržel se 0
<br> = Usnesení bodu 4.bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 5.Schválení Rozpočtu pro rok 2020
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočet obce Jílovice na rok
2020 jako vyrovnaný ve výši příjmů 5.062.675,-- Kč a ve výši výdajů
<br> 5.062.675,-- Kč.Závaznými pa...

Načteno

edesky.cz/d/3883996

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jílovice (Hradec Králové)
27. 05. 2020
27. 05. 2020
27. 05. 2020
27. 05. 2020
07. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jílovice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz