« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhý Újezd - Návrh závěrečného účtu Obce Dlouhý Újezd za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhý Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2019
Obec Dlouhý Újezd
<br> Dlouhý Újezd 170,347 01 Tachov
<br> IČO: 00573671
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
za rok 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br> Obec Dlouhý Újezd
Dlouhý Újezd 170,347 01 Tachov
IČO: 00573671
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu Obce Dlouhý Újezd za rok 2019
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 včetně komentáře
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
<br> 5) Hospodaření organizací založených obcí
<br> 6) 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
<br> rozpočtům veřejné úrovně
<br>
<br> 7) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
<br> 8) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M
<br> 9) Rozvaha k 31.12.2019
<br> 10) Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2019
<br> 11) Příloha k 31.12.2019
<br> 12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
<br> 13) Návrh na usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři starosty Obce Dlouhý Újezd
<br> a je na požádání k nahlédnutí <.>
<br> Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
<br> a mají platnost originálu <.>
<br>
<br>
<br> Podpisový záznam starosty Obce Dlouhý Újezd: RNDr.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> …………………………
<br>
<br> V Dlouhém Újezd dne: 21.5.2020
<br>
<br>
- 3 -
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
<br>
Rozpočet Obce Dlouhý Újezd za rok 2019 byl sestaven v souladu s platnými právními
<br> předpisy upravujícími financování obcí (zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů a zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,v...

Načteno

edesky.cz/d/3883994

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhý Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz