« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Beroun) - zprava-prezkoumani-osek-2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-prezkoumani-osek-2019.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_060421/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 001532/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OSEK
IČ: 00233684
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Osek za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  24.09.2019
 05.05.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Osek
<br> Osek 21
<br> 267 62 Komárov
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX
- kontrolor: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupkyně obce: XXX XXXXXXXXX – místostarostka,účetní <,>
<br> správce rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na z...

Načteno

edesky.cz/d/3883971

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz