« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Beroun) - navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2019.pdf
Obec Osek Návrh závěrečného účtu za rok 2019 17/2020
<br> KEO-W 1.11.341 Strana 1/11
<br>
<br>
<br> Obec Osek
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> sestavený ke dni 31 12.2019
<br>
1.Údaje o organizaci
<br>
2.Kontaktní údaje
<br>
3.Doplňující údaje o organizaci
<br>
4.Rozpočet – údaje o plnění příjmů a výdajů
 přehled uzavřených rozpočtových změn
 rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
 daňové příjmy – vybrané položky
 plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
 vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 poskytnuté transfery obcím a veřejným rozpočtům územní úrovně
 ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím
<br>
<br> 5.Finanční prostředky
 měsíční stav finančních prostředků
 zůstatky na účtech
 Přijaté a poskytnuté půjčky
<br>
<br> 6.Meziroční srovnání v Kč
 porovnání závazků a pohledávek
 porovnání příjmů a výdajů
 sdílené daně po měsících za poslední tři roky
 porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
<br> 7.Příjmy a výdaje,výsledek hospodaření
<br>
8.Seznam knih a použitých čísel dokladů v účetnictví
<br>
9.Majetek
<br>
10.Hospodářská činnost obce
<br>
11.Tvorba a použití peněžních fondů
<br>
12.Hospodaření příspěvkové organizace
<br>
13.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
<br>
<br>
<br>
Obec Osek Návrh závěrečného účtu za rok 2019 17/2020
<br> KEO-W 1.11.341 Strana 2/11
<br> 1.Údaje o organizaci
<br> Adresa Obec Osek,Osek 21,267 62 Komárov
<br>
Základní územní
jednotka
<br> ZUJ 531 634
<br> IČ 00233684
Bankovní účet KB 19-6451630287/0100
Bankovní účet ČNB 94-1219311/0710
Právní forma Územní samosprávný celek
<br> 2.Kontaktní údaje
<br>
Telefon OÚ
Starosta
<br> 311 572 144,724 768 150
724 733 513
<br>
<br> E-mail obec.osek@iol.cz
<br> ID datové schránky cgab43d
<br> El.úřední deska http://www.obecosek.eud.cz
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3883970

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz