« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Beroun) - zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-osek-za-rok-2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-osek-za-rok-2019.pdf
Krajský úřad Středočeského kraj
<br> ODBOR lNTERNÍHO AUDlTU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_060421/2019/KUSK ' Stejnopis č.') Cj.: 001532/2020/KUSK s-
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OSEK IČ: 00233684 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Osek za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 24.09.2019
<br> ' 05.05.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Osek Osek 21
<br> 267 62 Komárov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX - kontrolor: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX Zástupkyně obce: XXX XXXXXXXXX — místostarostka,účetní <,>
<br> správce rozpočtu
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými prá...

Načteno

edesky.cz/d/3883969

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz